Home

A föld alakja és mozgásai

A föld alakja és mozgásai . A Föld forog saját tengelye körül. A forgás következtében fellépő centrifugális erő hatására bolygónk az Egyenlítő mentén megnyúlt, kidudorodott. Emiatt a Föld egyenlítői sugara (6378 km) nagyobb, mint a sarki sugara, Ezt a lapult formát a mértani testek közül nem gömbként, hane A Föld alakja, mozgásai - YouTube. A Föld alakja, mozgásai. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device

A Földünk... A földünk alakja Alakja Az űrfelvételek véglegesen bebizonyították, hogy Földünk nem gömb alakú. A Földünk forog. A forgás közben fellépő centrifugális erő hatására a bolygónk az Egyenlítő mentén megnyúlt. A Föld formálódásába még beleszólt a bolygó belsejének A A Föld alakja: A Föld forog saját tengelye körül. A forgás következtében fellépő centrifugális erő hatására bolygónk az Egyenlítő mentén megnyúlt, kidudorodott. Emiatt Földünk egyenlítői sugara (6378 km) nagyobb, mint

Környezetismeret 4.osztályosokna A Föld alakja és mozgásfolyamatai. 2009. március 29. vasárnap By ErettsegizzAdmin Szólj hozzá! A Föld alakja: A Föld forog saját tengelye körül. A forgás következtében fellépő cenrifugális erő hatására bolygónk az Egyenlítő mentén megnyúlt, kidudorodott

A Föld alakja, mozgásai - YouTub

  1. A Föld alakja és mozgásai - Környezetismeret 4. osztáy FELADAT. Online tanulás / By Németh Dan.
  2. 3) Milyen mozgást végez a Föld? 4) A Föld melyik felén van nappal? 1) Milyen alakú a föld? a) ellipszis b) gömb c) kocka 2) Mi borítja a felszínét? a) víz b) talaj c) víz és szárazföldek 3) Milyen mozgást végez a Föld? a) kering a Nap körül b) forog a saját tengelye körül c) kering a Nap körül és forog a saját tengelye körül 4) A Föld melyik felén.
  3. 1) Milyen a Föld alakja? a) A Föld lapos, korong alakú. b) A Föld alul és fölül kissé belapult gömb. c) 2) Mi körül forog a Föld? a) A Föld egy képzeletbeli tengely körül forog. b) A Földnek van egy tengelye, ami körül forog. 3) Milyen irányban forog a Föld? a) A Föld nyugat-kelet irányba forog. b) A Föld kelet-nyugati irányban forog

A föld alakja és mozgásai by Áron Fazeka

A Föld alakja és mozgásfolyamatai - Földrajz kidolgozott

A Föld nemcsak saját képzeletbeli tengelye körül forog, hanem eközben kering a Nap körül is. A madzagra kötött labda pontosan kör alakú pályán kering. De a bolygók, holdak úgyszólván soha, hiszen ők lánc vagy madzag nélkül szabadabban mozognak Bár a Föld Nap körüli pályája majdnem kör alakú, annál mégis kissé elnyújtottabb, úgynevezett ellipszis A Föld alakja, mozgásai, időszámítás, számítási feladatok Földrajz 9 Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban. Nincsenek hozzászólások. Földrajz. Keresés. Címkék. földtörténet képregény (1) FÖLD FELÉPÍTÉSE (35) forró övezet (1). A tektonikus lemezek egymáshoz képest is, és a Föld viszonyítási rendszereihez (tengely, egyenlítő) is mozognak. A mozgás hajtóerejét, a földköpeny anyagáramai adják. Maguk a lemezek kötődnek a köpeny konvekciós zónáihoz, a hőmérséklet-különbségek miatti áramlások, és a kéreglemezek felosztása igazodnak egymáshoz

A bolygók hasonlóságai és kü lön - bözõségei 4. A Föld, mint égitest A Föld gömb alakú égitest A Föld gömb alakja és en nek következményei A gömb alak következ ménye i nek megfi gyelése Geoid alak, látóhatár, zenit 5. A Föld mozgásai A Föld for gá sa és ke rin gé se, va la mint ezek kö-vet kez mé nyei Pedig azok mozdulatlanok. Ugyanígy a Nap mozgása is csak látszólagos, s járművünk, a Föld forog a képzeletbeli tengelye körül. Az éjszakai égbolton sem a csillagok mozdulnak el, hanem a Földünk fordul el a tengelye körül. A Föld forgásideje a napi időszámításunk alapja 4. A Föld alakja és mozgásai 18 5. A Hold 20 6. Tájékozódás az időben 22 7. Összefoglalás 24 2. A Föld mint kőzetbolygó 1. A Föld belső szerkezete 28 2. A lemeztektonika alapjai 30 3. A hegységképződés folyamatai 32 4. A magmás tevékenység 34 5. A földrengések 36 6-7. Ásványok és kőzetek megismerése (gyakorlati óra) 38 8

A Föld alakja, mozgásai 4 osztály - YouTub

A Föld alakja, mozgásai és a következmények. Időszámítás. 4. A Föld belső felépítése. A litoszféra (kőzetburok). Kőzettani alapismeretek. Geológiai és földtani értékek. A földtörténeti időszámítás. 5. A kőzetburok változásai. Lemeztektonikai alapismeretek A Föld alakja és mozgásai Mikor és hol kel fel a Nap? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Tájékozódás az időben Hány óra van? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 A Hold Földünk hűséges kísérője . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 A Földi tér ábrázolás - A Föld alakja, főbb mozgástípusai - Tájékozódás a földi térben és időben, térképtípusok és használatuk - Az űrkutatás szerepe a Föld megismerésében - önálló feldolgozással II. konzultáció: A kőzetburok földrajza: - A Föld belső szerkezete eltérő világmagyarázatok szerin A föld alakjországos rehabilitációs intézet budakeszi a és mozgásai · PDF fáföldgömb italtartó jl. A föld alakja és mozgásaifluart 3 . A Föld forog saját tengelye körül. A forgás kömiután 4 vetkeztében fellépő centrifugális erő hatására bolygónk aelhajlási engedély z Egyenlítő mentén megnyúlt, kidudorodott

A Föld alakja A Föld alakja elsősorban a geodéziai használt kifejezés, amely különböző jelentése van, attól függően, hogy a Föld tényleges fizikai felületen, amit a modell próbál megközelítés leírása A Föld valódi alakja: 21: A Föld gömb alakjának következményei: 22: A Föld mozgásai: 22: A Föld tengely körüli forgása: 22: A Föld keringése a Nap körül: 24: A földi időszámítás: 27: A napi időszámítás: 27: Az évi időszámítás: 29: Tájékozódás a Földön: 29: A földrajzi szélesség és a földrajzi. A Föld alakja A Föld mozgásai A Föld Nap körüli keringésének következményei A Föld pályaelemeinek szekuláris változásai és azok földrajzi következményei 2. konzultáció: A Naprendszer általános jellemzése A Nap mint égitest A belső bolygók A külső bolygó A Föld alakja olyan szabálytalan gömb alakú, amelynek egyenlítője 21 kilométert duzzad. Az északi pólus 10 méterre tágul, a déli pólus pedig körülbelül 31 métert vesz körül. A Föld légköre gazdag oxigénben, számos víztest és kémiai összetétel van, amely lehetővé teszi a felszínen az életet A FÖLD Alakja: Geoid, azaz Föld alakja van Mozgásai:1, tengely körüli -Ideje: 1 nap -Iránya: Nyugatról-Keletre Látóhatáron:ahol a Föld és az Ég érintkezni látszik. Fő égtájak: É,K,D,NY 2,Földrajzi koordinátarendszer

A Föld alakja és mozgásfolyamata

A Föld- és a Jupiter-típusú bolygók összehasonlítása 4. A Föld, mint égitest (alakja, mozgásai és következményei) 5. A térkép fogalma, jelrendszere. Tájékozódás a térképen 6. A Föld belső szerkezete 7. A kőzetlemezek mozgásai és következményei 8. Földrengések és vulkanizmus 9. Hegységképződés, a gyűrődés. A Föld alakja, mozgásai (forgás, keringés) és azok következményei (napszakok, évszakok, szoláris éghajlat kialakulása, a pleisztocén éghajlatváltozások csillagászati magyarázata). A Világegyetem és a Naprendszer keletkezése, felépítése Halászat, tógazdaságok és a nád hasznosítása. Ember és a víz. A kanyargó folyó és a folyószabályozás. A Föld mozgásai, alakja és szerkezete. Kontinensek és óceánok. Európa határai, részei és hazánk elhelyezkedése. A Kárpát-medence. A Föld éghajlata. A valódi mérsékelt öv és a mediterrán éghajlat A Föld alakja és mozgásai Azsia éghajlatának övezetessége Azsia vízrajza A Föld alakja és mozgásai A Hold Azsia népessége és teiepülései Azsia kultúrája és vallásai A térképészeti ismeretek fejlódése Tájékozódás a földgömbön és a térképen I Japán földrajza: természeti és társadalomföldrajz

Több száz földrajz érettségi tétel segít felkészülni az érettségire! Kidolgozott földrajz érettségi tételek különböző témakörökben segítenek felkészülni: országok gazdasága, mezőgazdaság, ipar, éghajlatok, övezetek, a Föld kialakulása, szerkezete. Amit megtalálsz: érettségi tételek, fogalomtár, tesztek, elemzések, előző évek érettségi feladatai és. A TENGERVÍZ MOZGÁSAI A tenger vize soha nincs nyugalomban. Mozgásai a hullámzás, a tengeráramlás és a tengerjárás, vagyis az árapály. mozgásfajták a földrajzi burok számos más jelenségével állnak kapcsolatban. Kialakításukban éghajlati (légköri) és csillagászati okok játszanak közre A Föld forgástengelye és az ekliptika 66,5°-os szöget zár be. Forgástengely ferdesége: a forgástengely és az ekliptikára merőleges sík által bezárt szög, mely 23,5° Ezeknek fő következménye az évszakok váltakozása, ugyanis egy adott szélességi kör mentén a keringés során változik a napsugarak hajlásszöge 2. Föld köpeny (kb 100-3000 km) - belső köpeny (kicsit folyós) - külső köpeny- szilárd kőzet 3. Föld kéreg (kb. 0-100 km) - belső rész: szilárd kőzet (óceáni és szárazföldi kőzetlemez) - élővilág (-11 km Marianna árok)- + 8,8 km (Csomolugma) A KÖPENY KÜLSŐ ÉS A KÉREG BELSŐ SZILÁRD RÉSZE EGYÜTT

Video: A Föld alakja és mozgásai - Környezetismeret 4

A Föld alakja és mozgásai - Kví

2.3. A Föld és mozgásai Legyen tisztában a Föld méreteivel (sugár, Egyenlítő). Tudja egyszerű rajzzal bemutatni a napsugarak hajlásszöge és a szoláris éghajlati övezetek kialakulása közötti összefüggést. Bizonyítsa a Föld alakja és tengely körüli forgása kö-zötti összefüggést. Tengely körüli forgá A Föld forgásának bizonyítására olyan földi fizikai jelenségeket kellett találni, amelyek csakis e forgás következményeiként magyarázhatók. Ezért a Föld forgásának legismertebb és leggyakrabban emlegetett bizonyítékai (pl. az inga elfordulása vagy a leeső testek eltérülése) egyben a forgás következményei is A Föld körüli keringése során a megvilágítottsága állandóan változik a Nap-Föld-Hold rendszer pozícióinak változása miatt. A köznyelv szerint a Hold megtelik, majd elfogy. A holdfázisok újholddal kezdődnek, ekkor a Hold a Nap és a Föld között helyezkedik el és pontosan a túloldalát világítja meg a Nap. Az új. A FÖLDSUGÁRZÁSOK TÍPUSAI ÉS LEÍRÁSA GEOLÓGIAI TÖRÉSVONAL A föld belső mozgásai ún. földvetődésekhez vezethetnek, amelyek törésvonalakat alakítanak ki, ezek pedig sugárzás formájában szabadítanak fel energiákat. A törésvonalak geológiai szempontból nem állandóak, keletkeznek és megszűnnek

Űrhajónk, a Föld; 05 A Föld forgása: Videó A Föld alakja, mozgásai: Videó A Nap, a Föld és a Hold mozgása: Videó Az őszi napéjegyenlőség és a tavaszi dagály: Videó Wordwall játékos feladat (több van jobb oldalon, de nem mindegyik válaszolós): Wordwall A beküldési határidő: 2020. április 7. A beküldés módja a fÖld alakja És mozgÁsai 18 a fÖld mozgÁsai 19 az ŰrkutatÁs az emberisÉg szolgÁlatÁban 21 a geoszfÉrÁk fÖldrajza fÖldtÖrtÉnet 23 a fÖld gÖmbhÉjas szerkezete És fizikai jellemzŐi 25 a kŐzetburok És lemezei 28 magmatizmus És vulkÁnossÁg 30.

A Föld alakja és mozgásai | Sutori

A Föld alakja és mozgásai Tájékozódás az időben A Hold 2. A földi tér ábrázolása A térképészeti ismeretek fejlődése A karcoktól a mobilapplikációig Tájékozódás a földgömbön és a térképen 3. A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai A Föld szerkezet 2. a Föld valóságos geofizikai alakja, a geoid; 3. a Föld normálalakja, a forgási ellipszoid. Az első két felszín meghatározása a harmadikhoz való viszonyuk alapján történik, különböző tudományágak segítségével. A felszín és a forgási ellipszoid egymáshoz való viszonyát a geodézia és a térképészet állapítja meg ti úton jutott el a Föld és más bolygók Nap körüli keringésének és a Föld tengelyforgásának megfogalmazásáig. A bolygók pályáját kör alakúnak feltételezte, amely hipotézise téves volt. A nyomtatásban csak halálának évében, 1543-ban megjelenő Az égi pályák körforgásáró

A physikai földrajz anyagát a következő 12 fejezetbe foglaljuk össze: 1) A Föld mint égitest. 2) A Föld alakja, nagysága és sűrűsége. 3) A Föld belsejének alkata. 4) A Föld szilárd kérge. 5) Vulkáni jelenségek. 6) Elektromos és mágneses tünemények. 7) A Föld légköre. 8) A tengerek. 9) A szárazföldek vizei 2.3. A Föld és mozgásai Legyen tisztában a Föld méreteivel (sugár, Egyenlítő). Bizonyítsa a Föld alakja és tengely körüli forgása közötti összefüggést. Tudja egyszerű rajzzal bemutatni a napsugarak hajlásszöge és a szoláris éghajlati övezetek kialakulása közötti összefüggést

2.3. A Föld és mozgásai Ismerje a Föld méreteit (sugár, Egyenlítő hossza). Ismertesse az eltérítő erő (Coriolis-erő) hatásait. Magyarázza meg a nappalok és az éjszakák váltakozását. Ismerje az égitestek látszólagos napi K-Ny-i járását, a forgás Ny-K-i irányát. Alkalmazza az alapvető átváltásokat: 15. A Föld alakja és annak következményei. A Föld mozgásai és a mozgások következményei. 4. A Föld kőzetburka. A talaj. Gömbhéjak. A kőzetek. Az időjárási vagy éghajlati elemek. Napsugárzás, hőmérséklet, vízháztartás, légnyomás. A levegő mozgása. Fény- és hangjelensége 5. Földrajzi helymeghatározás csillagászati földrajzi alapokon. A Föld alakjára vonatkozó ismeretek. 6. A Föld mozgásai és következményeik. 7. Zárthelyi dolgozat. 8. A Naprendszer főbb jellemzői. A Nap energiatermelése, fő tulajdonságai, szerkezete. 9. A Naprendszer belső bolygói és holdjaik. 10

A Föld alakja, mozgásai bélféreg diagnosztika Kerek féreg alakja A német szöveg némi figyelemre méltatásával magyarra átültette és kibővítette dr. Ebből a porból gyűjtsünk össze keveset, egy kerek féreg alakja pohárban öntsünk vizet reá Csillagászatföldrajz és térképészet: • A Naprendszer kialakulása, felépítése, elhelyezkedése a világegyetemben, • Föld alakja, mozgásai, beesési szög számítása • Tájékozódás a földrajzi térben és időben • Térkép fogalma, fajtái, jelrendszere, térképhasználat, távolságmérés. A Föld alakja és mozgásai. A mozgások következményi c.) A népesség területi, nem és életkor , valamint. Havassy András honlapja földrajz tanulás, Rákóczi Gimnázium, fotók, videó Ismertesse térkép segítségével a nagytájakat és résztájaikat, tudja ezeket kontúrtérképen is megnevezni. Helyezze el a földtörténeti. Régikönyvek, Arday István, DR. NAGY BALÁZS, Sáriné dr. Gál Erzsébet - Földrajz 9. tanköny

A Föld keringése és forgása. A Föld keringése és forgása. 5936. Gruppenzuordnung. A Föld mozgásai. A Föld mozgásai. 2431. Lückentext. A Föld alakja, mozgásai. A Föld alakja, mozgásai. 702. Multiple-Choice-Quiz. füstifecske - veréb. füstifecske - veréb. 213. Gruppenzuordnung. A füsti fecske és a házi veréb. A füsti. A Föld alakja, tengelyferdesége, a besugárzás és az éghajlati öve-zetek kialakulása közötti összefüggések. 2.1.3. Csillagászat a középiskolában A felső középfokon két tantárgy kerettantervében is találhatunk csillagászati ismerete- A Föld mozgásai és azok földi következményei Az igaz, hogy manapság viszont jobban értjük, hogy mi zajlik az égen, és hogy ennek milyen hatása van a Földre. Ezt a megértést segíti ez a tárgy is. Tankönyv : Gábris, Marik, Szabó: Csillagászati földrajz - Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999

A Föld alakja, mozgásai - Kví

Az emberiség világszemléletének kialakulása. A Föld alakja, nagysága. A Föld forgása, a forgás következményei, a Föld keringése a Nap körül, Kepler törvények. A szoláris éghajlati övek A precesszió.A nutáció, a Föld pályaelemei. Időszámítás, zónaidő, csillagidő, középszoláris idő. Időszámítás, érák és. Az elméleti órákon, előadásokon: Földünk, mint a világegyetem része (tejútrendszerünk, a bolygók keletkezése, a Naprendszer kialakulása). A bolygó típusok, és legfontosabb adataik. A Föld csillagá-szati adatai, anyagi és szerkezeti felépítése, alakja, méretei, lapultsága. A Föld gömbhéjas szerkeze-tének kialakulása A Föld környezete és a Naprendszer. A Föld és a Hold mozgásai és ezek következményei. 2. A Föld belsı szerkezete. Lemeztektonika és hegységképzıdés. 3. Kızetek és képzıdés ; A magzat mozgásai - A legtöbb kismama a magzat mozgásait valamikor 18. és 22. terhességi hét között érzi először, de a tapasztalt anyukák.

A Föld, mint égites

A Föld alakja Az évszázadok során számtalan elképzelés látott napvilágot Földünk alakjával kapcsolatban pl. korong, frigyláda, citrom stb. Hosszú ideig a Földet egy fordított lapos tányérhoz hasonlítható korongnak hitték, és ugyan már a görögöknél is megjelent a gömbalak elképzelése, csupán a XV A Föld alakja és mozgásfolyamatai. A Föld mozgásai. A Föld nagyszerkezeti egységei. A Föld szerkezete. A globalizáció. A Föld, mint égitest (a Naprendszer eredete és a Föld keletkezésével kapcsolatos elméletek, a Föld alakja és méretei). A geológiai idő. Földrengések és a Föld felépítése (belső földövek) [a földrengések okai, szeizmológia, a földrengések helyének meghatározása, a földrengések mérete, a földrengések hatásai. a) A Föld mint égitest b) A Föld alakja, mozgásai . 2. Geoszférák földrajza . a) A Föld belső szerkezete b) Kőzetburok c) A lemez tektonikai elmélet d) Kőzetek, ásványok e) Ásványi nyersanyagok f) Légkör g) A szoláris és földrajzi övezetesség h) Időjárás, éghajlat i) Óceánok, tengerek j) Felszíni édesvizek. 3 valamint a történeti és regionális földtani ismeretek halmazára (1.1. ábra). Az első halmazba a Föld és a földfelszín felépítésére, szerkezetére és az azokat formáló folyamatokra vonatkozó ismeretek tartoznak - ide sorolható pl. az ásvány- és kőzettan, geomorfológia, földrengéstan, vulkanológia stb

A Föld mozgásai - Érettségid

a tankönyv terjedelmének mindössze 6,5%-a, amely a Föld alakja, mozgásai, és annak következményei, majd a Nap és a bolygók, valamint a Ho/dé s fényvá/tozásaiQqyséqekQX foglalja magába. A tankönyv olyan általános iskolás korú tanulók részére készült, akik kisegítő iskolák­ ban kényszerülnek tanulmányaikat végezni A Föld alakja, mozgásai - Földrajz 4-5. osztály VIDEÓ A Föld formája és forgása, A Föld forog saját tengelye körül. A forgás következtében fellépő cenrifugális erő hatására bolygónk a •Alakja •Mozgásai (forgás, keringés, ezek időbeli változásai) -Földönkívülivilágtér •A Naprendszer és a kozmosz mint a Földet tartalmazó rendszerek •A Földhöz hasonlítható más égitestek: bolygók. A csillagászat az egyik legősibb tudomány • Közvetlen ismeretség az égi jelenségekke

A Föld és a Világegyetem Nappal vagy éjszaka? Földünk alakja és mozgásai és időszámításunk Földünk kísérője: a Hold A Nap és családja. A Naprendszer bolygói Pillantás a végtelenbe. A Világegyetem megismerése, csillagok, mesterséges égitestek A napsugár nyomában. Föld felszínének felmelegedése, hajlásszög Mi is a Föld és hol van? A Napnak kilenc bolygóból álló rendszere van. Ide tartozik a Föld. A Naptól számítva a harmadik égitest. A Földdel részletesebben a földrajz foglalkozik. A bolygók tulajdonságai összefüggnek a a Naptól való távolságukkal. A Föld az egyetlen bolygó, amelyen víz található és élet van rajta. A Föld másik nev

A föld alakja és mozgásai ppt

Környezetismeret A föld - Tananyagok

A Föld keletkezése, alakja, a gömbalak és következményei. A Föld mozgásai és annak következményei. A napi és az évi időszámítás,a helyi és a zónaidő számítása. Főbb tevékenységformák: A Föld mozgásainak és azok következményeinek magyarázata ábrák és modellek segítségével A Föld mozgásai. Bolygónk két legfontosabb mozgásjelensége a képzeletbeli tengelye körüli forgás és a Nap körüli keringés. A Föld forgástengelyének felszíni metszéspontja az. A FÖLD ÉS BOLYGÓTESTVÉREI A Föld mint égitest A Föld Tanulmányozza a A fõ természetföldrajzi keletkezése. A Föld természetföldrajzi övezetek elhelyezkedése, alakja, fõ mozgásai és övezetességet tematikus jellemzõi. azok földi következményei Csillagászat tételsor 1. A csillagászat tárgya; a csillagászat története. 2. Szférikus csillagászat. 3. Időszámítás, naptárrendszerek A Föld alakjáról szólva hagyományosan különbséget teszünk a Föld fizikai alakja és a fizikai alak közelítésére szolgáló elméleti alakok között. A Föld fizikai alakján a litoszféra (azaz a szárazföld) és hidroszféra (azaz a vizek) által meghatározott Földalakot értjük

Állandóan változik a Föld alakja - képe

Kerek féreg alakja és mérete A Föld alakja, mozgásai teniosis útmutató Gyógymód a férgekre, Kolo Wada yorki bélféreg, helminthiasis röviden férgek szoptató nők kezelésében. Kerekférgek az emberi izmokban, Az emberi test izmainak listája Megtisztítása szósszal a férgektől Emberré válás — Wikipédia, Kerekférgek. A kezdetektől 1985-ig a Föld népessége tízszer duplázódott meg és az egyes kétszereződések között egyre rövidebb idő telt el. Míg az első megduplázódáshoz még kb. 3000 év kellett (Kr.e. 10000 - Kr.e. 7000), az utolsóhoz már csak 35 év volt szükséges (1950 - 1985) A Föld alakja, mozgásai leállítja a cukor a zsírégetést? Fogyni, amikor köp? Karcsúsító fürdő otthon Fürdőzés. Karcsúsító fürdő otthon Az egészség és a szépség a test optimális állapotától és az anyagcserétől függ A Föld mint égitest,alakja, fokhálózat. A Föld mozgásai. Napfogyatkozás, holdfogyatkozás. Térképek. A földrajzi környezet ábrázolasa. Az atmoszféra. Az atmoszférában lejátszódó jelenségek. A nagy földi légkörzés. A hidroszféra - a vízburok. Tengeráramlatok. A hidroszféra vízburok II. A Föld belső szerkezete. A. Hosszúsági egységek. Méter. - 7. Tengeri mérföld. - 8. A Föld felszíne és térfogata. II. A Föld mozgásai (5) 9. Kepler törvényei. - 10. A Föld keringő mozgása a Nap körül. - 11. A Föld forgó mozgása. A felhők különféle alakja és osztályozása. - 272. A felhők magassága. -273. A felhők.

A közép- és emelt szintű részletes vizsgakövetelményeket tartalmazó táblázatban az emelt szint oszlopa csak a középszintet meghaladó követelményeket tartalmazza, de az emelt szintű vizsga természetesen magába foglalja a középszintű követelményeket is A Föld és mozgásai. Legyen tisztában a Föld méreteivel (sugár, Egyenlítő). Tudja egyszerű rajzzal bemutatni a napsugarak hajlásszöge és a szoláris éghajlati övezetek kialakulása közötti összefüggést. Bizonyítsa a Föld alakja és tengely körüli forgása közötti összefüggést. Tengely körüli forgás A gazdaság térbeni elhelyezkedésére ható természetföldrajzi tényezők, a Föld alakja, mozgásai, fejlődése, szerkezete, ásványkincsek előadás: A felszín tagoltsága, a víz földrajza, óceánok és tengerek, a szárazföld vizei, A Föld éghajlata, talajai, az élővilá

Ember a természetben - 4

PPT - Csillagászati földrajz PowerPoint Presentation, freePPT - Csillagászati földrajz gyakorlat PowerPointPPT - A tengervíz mozgásai PowerPoint Presentation, freeÉghajlat diagram - Tananyagok

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg sz űkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemz őit, folyamatait. Ismerjék meg az ember életterét, a Földet Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék e-mail: toto@geo.u-szeged.hu között Az időszámítás A naptár A földrajzi helymeghatározás Csillagtérképek A Föld mint égitest A Föld alakja A Föld mozgásai A Föld Nap körüli keringésének következményei A Föld pályaelemeinek szekuláris változásai és azok. Földrajz 9. - 3 - Természeti földrajz I. Szilády Áron Református Gimnázium, Kiskunhalas 1. óra Csillagászati földrajz Emlékeztető A csillagok, a Nap, a Naprendszer, a Föld, mint bolygó, alakja, méretei, mozgásai Mi a csillag? Mi a bolygó? Eszköz- és anyaglista 1. tanulói kísérlet: (Nap megfigyelése) hegesztőszemüveg betétek 2. tanulói kísérlet: (Naprendszer.