Home

Eu szerződések

EU-szerződések - Wikipédi

Az EU-szerződések (más néven alapszerződések vagy alapító szerződések) alkotják az Európai Unió jogi alapját, az ún. elsődleges (primer) jogot. Jelenlegi szerződések. Aláírva Hatályban Szerződés: 1948 1948 Brüsszeli szerződés: 1951 1952 Párizsi szerződés: 1954 1955 A brüsszeli szerződés módosítása. A Szerződések és az Európai Parlament. Az 1951-ben aláírt első szerződés hozta létre a Parlamenti Közgyűlést, amelyet később Európai Parlamentre kereszteltek át. Az eredeti szerződés célja az volt, hogy hat ország - amelyek korábban háborúban álltak egymással - együttműködést folytasson közös célok. Uniós jog. Szerződések. A jelenleg hatályos szerződések; Alapító szerződések; Csatlakozási szerződések; Egyéb szerződések és jegyzőkönyvek; Időrendi áttekintés; Jogi aktusok; Egységes szerkezetbe foglalt szövegek; Nemzetközi megállapodások; Előkészítő dokumentumok; EFTA-dokumentumok; Jogalkotási eljáráso Az első szerződések. A második világháború katasztrofális hatásai, illetve a Kelet és a Nyugat közötti összecsapás folyamatosan fennálló fenyegetése miatt kiemelt fontosságúvá vált a francia-német viszony rendezése. Az 1951. évi Párizsi Szerződés, azaz a szén- és acélipar hat európai ország közötti.

EU-szerződése

 1. t az emberi jogok - ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait.
 2. t e szerződés 93., 106. és 107. cikkének sérelme nélkül és figyelemmel az általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak az Unió közös értékrendjében elfoglalt helyére, vala
 3. t más joganyagok (belső szabályzatok, cselekvési tervek stb.) körében
 4. A szerződések az uniós jog kiindulópontjaként szolgálnak, ezért elsődleges joganyagként hivatkozunk rájuk. A szerződésekben lefektetett elveken és célkitűzéseken alapuló jogszabályok összessége alkotja az EU másodlagos joganyagát. Idetartoznak az irányelvek, a rendeletek, a határozatok, az ajánlások és a vélemények

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés tervezete (nem ratifikálták). Csoportkép. Róma, 2004. október A Lordok Háza képviselőinek csoportja 2013-ba Az Európai Unió hivatalosan a maastrichti szerződés 1993. november 1-jei hatályba lépésével jött létre. 1995-ben Ausztria, Svédország és Finnország csatlakozott az újonnan létrehozott unióhoz. 2002-ben 12 tagállamban a nemzeti fizetőeszközöket felváltotta az eur. Az uniós oltóanyag-beszerzés keretében kötött szerződések - lássuk a tényeket! (utolsó frissítés: 2021. március 29.) Már több mint másfél millió ember kapta meg a Covid19 elleni védőoltás első adagját Magyarországon Az uniós alapító szerződések módosítása. Világjogász. 2021. június 8. Jogászvilág. általános áthidaló záradékok, általános passerelle-klauzula, egyszerűsített felülvizsgálati eljárás, EUMSZ, Európai Bizottság, Európai jog - Az Európai Unió jogrendszere c. könyv, Európai Parlament, Európai Tanács, Európai.

Alapító szerződések - EUR-Le

Az EU-szerződések (más néven alapszerződések vagy alapító szerződések) alkotják az Európai Unió jogi alapját, az ún. elsődleges jogot Szerződések - melyeket az EU intézményei kötnek azért, hogy megvásárolják azokat a szolgáltatásokat, árukat és építési beruházásokat, amelyek a működésükhöz szükségesek. Példaként említhetők a következő célból kötött szerződések: tanulmányok készítése, képzés, illetve konferenciaszervezés. EU szerződések. Vállalkozási szerződés Épületenergetikai fejlesztésre műszaki leírás és költségvetés alapján. Támogatás célja: Prelúdium Bicske Szt. István u.6. 2554/1 hsz. épületenergetikai fejlesztése, KEOP-5.7./15-2015-0052. Támogató: Bogca Bau Kft. Támogatott: Bicske Város Önkormányzata EU treaties A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy az EU - Szerződés 25. cikke alapján hozza meg a vonatkozó határozatokat. The Council hereby authorises the PSC to take the relevant decisions in accordance with Article 25 of the EU Treaty szerződések csak átültetést követően válnak a belső jog részévé, így az Európai Gazdasági Közösséget (a továbbiakban: EGK) és az EU-t alapító szerződések, valamint ezek módosításai is csak a transzformációt követően épülhettek be a francia jogrendbe. A belső jog és

A PiS elnöke a PAP hírügynökségnek adott interjúban viszont kitartott amellett, hogy az Európai Unió Bíróságának (EUB) a kamara ügyében hozott ítélete túllép az uniós szerződések kompetenciáján, és kiterjeszti az uniós bíróságok hatáskörét Az Európai Unió C 115 Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 51. évfolyam 2008. május 9. Közleményszám Tartalom Oldal 2008/C 115/01 Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működésérő szóló szerződés egysége

Horvátország teljes jogú résztvevő a stabilizációs és társulási folyamatban (SAP), amelyet 1999-ben fogadtak el, és amely valószínűleg a stabilizációs és társulási szerződés (SAA) megalkotásához vezet. A Feira Európai Tanács 2000-ben kimondta, hogy az SAP résztvevői potenciális EU-tagságra pályázó államok Az Unió a Lisszaboni Szerződés előtt is értelmezhető szerepet töltött be a globális nemzetközi kapcsolatokban, azonban idővel nemcsak gazdasági és politikai értelemben, hanem jogi eszközökkel is felvértezve lehetett a jogi részese az újabb és újabb nemzetközi megállapodásoknak Támogatásvolumen-szerződés köthető már támogatott hatóanyagú gyógyszerek esetében is annak érdekében, hogy a készítmény az általa biztosított egészségnyereséget egészséggazdaságtani szempontból arányos terápiás költség mellett biztosítsa a szerződésben megállapított kondíciók teljesülése révén Római szerződések Treaty of Rome, signed in Rome (Photo: EU Commission) Rómában, a Compadoglióban írták alá 1957. március 25-én. A szerződés 1958. január elsejétől létrehozta a Európai gazdasági Közösséget (Közös Piacot) és az Európai Atomenergia Közösséget (Euratom). A Római Szerződések Az Euratom és az EG Az EU működésének felülvizsgálata, különösen a 2004-es, tíz taggal való kibővülés után egyre esedékesebbé vált, ezt jelezte a nizzai szerződés mellé fűzött nyilatkozat 2001-ben.A nizzai megállapodások lehetővé tették az EU bővítését 27 tagra, a szavazási rendszer megújításával

Az első szerződések Ismertetők az Európai Unióról

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe

 1. Az EU-szerződések (más néven alapszerződések vagy alapító szerződések) alkotják az Európai Unió jogi alapját, az ún. 92 kapcsolatok
 2. 1999-ben (Amszterdami Szerződés) és 2009-ben (Lisszaboni Szerződés) a Szerződések cikkeit újraszámozták. Az Európai Unió Bírósága és a Számvevőszék egyedi módon hivatkozik ezekre a cikkekre, attól függően, hogy az egymást követő újraszámozások korábbi vagy későbbi változatára akar-e utalni
 3. Az EU-irányelvek határozzák meg azokat a szerződéses küszöbértékeket, amelyek fölött az ajánlattételi felhívást közzé kell tenni az EU egész területén. Az alábbi táblázat a szerződés jellege, a szerződési érték (küszöbértékek) és a vonatkozó EU-irányelvek tekintetében közöl információkat
 4. szerződések és egyes kapcsolódó aktusok módosításáról szóló, 1997. október 2-án Amszterdamban aláírt Amszterdami Szerződés az Unió hatáskörének további bővülését eredményezte. 1.Az Európai Közösség pillérben különleges hangsúlyt kapott a magas szintű foglalkoztatottság
 5. denki számára egyértelművé teszi a közösség céljait és értékeit, másfelől javítja az integráció működőképességét, demokratikus jellegét és átláthatóságát

EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Le

Az EU elsődleges jogforrásait kormányközi döntéssel fogadják el, és azokat a tagállamok a maguk alkotmányos eljárásainak megfelelően ratifikálják. Ennek megfelelően az elsődleges jogforrások közé sorolandók: az alapító szerződések (EK-, Euratom-, Európai Unió-alapszerződések) Nagyobb átláthatóságot kérnek az Európai Parlament képviselői a koronavírus elleni védőoltások szerződéseinek ügyében. Brüsszel több, mint kétmilliárd adag oltóanyagot rendelt hat gyártótól, az üzlet részletei azonban nem ismertek. Így nem tudni, mennyibe kerülnek ezek, milyen ütemezésben érkeznek és milyen felelősséget vállalnak a gyártók A felperes e bíróság előtt különösen az EU‐Szerződések által biztosított szabad mozgáshoz és szabad szolgáltatásnyújtáshoz való jogára hivatkozik.. Voor het Verwaltungsgerichtshof beroept verzoekster zich met name op haar door de EU-Verdragen gewaarborgde recht om vrij te reizen en om vrij diensten te verrichten Úgy véli, hogy az EU igazat ad annak érvelésnek, amely szerint megilleti a fogyasztót az a jog, hogy visszautasítja a számára roppant hátrányos helyzetet előidéző tagállami beavatkozást. Ez utóbbi abban áll, hogy a devizahiteles törvények (DH-törvények) miatt nem lehetett kimondani a szerződések érvénytelenségét Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'EU-Szerződések' ins Deutsch. Schauen Sie sich Beispiele für EU-Szerződések-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik

Az 1970. évi költségvetési szerződés t 1970. április 22-én, Luxemburgban írták alá, és 1971. január 1-jén lépett életbe. Az 1975. évi költségvetési szerződés EU-szerződések · Az uniósholdhónap intézmények a szerződések értelmében jogszabályokat fogadhatnak el, amelyeket a tagállamok ezt követően végrehajtanak. A szerződések, a jogszabályok, az ítélkezési gyakorlat és a jogalkotási javaslatok teljes szövege az EU joganyagát tartalmazó EUR-Lex adatbázisban érhető el

Az Európai Unió, mint a nemzetközi jog alanya, az Európai Unió által kötött nemzetközi szerződések és a vegyes szerződések. Az Európai Unió a Nemzetközi szervezetekben (WTO, ENSZ stb.). Az Európai Unió külgazdasági fellépésének (áru-, szolgáltatáskereskedelem, beruházásvédelem) hatásköri alapjai (vö. II. 23 és. - csatlakozási szerződések; - az Európai Unió általános jogelvei. 2. A nemzetközi jogalanyiság fajtái és jelentősége A hagyományos nemzetközi jog kizárólagos alanyai hosszú időn keresztül az államok voltak. 1945 után azonban egyre inkább elfogadottá vált és ma már széles körben elismert Észszerűen kell ezt nézni, az újabb változatokhoz igazított szerződések talán kicsit drágábbak lesznek, nem csak az EU, hanem minden vásárló számára - mondta Clément Beaune francia Európa-ügyi államtitkár a Radio Francia Internationale (RFI) rádióadónak. A Financial Times című brit napilap vasárnap arról számolt be, hogy a Pfizer 15,5 euróról 19,5 euróra emeli.

Uniós jog Európai Bizottsá

Mit jelent a nyugdíjszámítás során a degresszió

Az EU-ról szóló szerződés (EUSZ) A két szerződés azonos jogi kötőerővel bír! - [Alkotmányszerződés (2004), nem lépett hatályba] Oktatási segédanyag - ME ÁJK - Dr. Angyal Zoltán. 2.3. Módosító szerződések. Egységes Európai Okmány (1986 Az Európai Unió alapszerződései III. az Európai Uniót létrehozó 1992. évi Maastrichti Szerződés (Treaty on the European Union), amely 1993. november 1. napján lépett hatályba; 1997. évi Amszterdami Szerződés, mely 1999. május 1-jén lépett hatályba A férfiak és nők egyenlő értékű munkájáért járó egyenlő díjazás elvét az EU-szerződések rögzítik.. Il principio della pari retribuzione per lo stesso lavoro per donne e uomini è sancito nei trattati dell'UE

Pincesor – Szűcsi Község Weboldala

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól. A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az. • Az EU által történő fellépés akkor lehetséges, ha: - ez a fellépés a Szerződések által az Unióra ruházott határkörök közé tartozik, - az uniós országokkal megosztott hatáskörök keretében az uniós szint a legmegfelelőbb a Szerződések célkitűzéseinek eléréséhez A férfiak és nők egyenlő értékű munkájáért járó egyenlő díjazás elvét az EU-szerződések rögzítik.. Periaate, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka, on kirjattu EU:n perussopimuksiin

Kiemelten fontos őrizet | A Magyar Rendőrség hivatalos

Az uniós jogi aktusok fajtái Európai Bizottsá

szerződés - A Phare meghatározása szerint: a szerződő és az Európai Unió vagy az illetékes nemzeti hatóság között, egy Phare-projekt végrehajtására vonatkozó megőállapodás feltétleit rögzítő dokumentum. A Phare állandó szerződési formulákat alkalmaz a szolgáltatásokra, áruszállításokra és közmunkákra Az Európai Unió kialakulása és bővülése a XX. századi világtörténelem egyik fontos fejezete. Az 1951 és 2007 közti időszakban, vagyis az ESZAK és a Lisszaboni Szerződés közt, napjaink egyik legjelentősebb szervezete jött létre

Video: Az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés tervezet

Európai Unió - Wikipédi

SZERZŐDÉSEK 30. dia 31. dia 32. dia 33. dia 34. dia 35. dia 36. dia 37. dia KÖZÖSSÉGI JOG AZ EU MEZŐGAZDASÁGI IRÁNYÍTÓ RENDSZERE hazai kormányzati szervek kapcsolódása NEMZETKÖZI KAPCSOLÓDÁS AZ EU AGRÁRPOLITIKÁJA A NEM EU-TAGORSZÁGOK IRÁNYÁBAN AZ EU AGRÁRPOLITIKÁJÁNAK ALAKULÁSA 44. dia 45. dia 46. dia 47. dia 48. dia 49. A maastrichti szerződést (hivatalosan Szerződés az Európai Unióról) 1992. február 7-én írták alá Maastrichtben az Európai Közösség (EK) tagjai és 1993. november 1-jén lépett hatályba, a Delors-bizottság idején. Az Európai Unió megalakulásához vezetett, a pénzügyi és politikai unióról szóló különböző tárgyalások eredménye volt Opciós szerződések lehívási árfolyamán módosított a Mol. Módosította a Mol a júniusban megkötött opciós szerződéseinek lehívási árfolyamát - derül ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból. Az UniCredit Bank AG-vel 2021. június 14-én megkötött, 27 574 340 darab A sorozatú MOL törzsrészvényre vonatkozó. az Uniós jog, ezen belül Szerződések és A jelenleg hatályos szerződések menü alatt érhető el. A másodlagos joganyagok szintén ezen a honlapon érhetőek el a Keresés funkció használatával. Ajánlott irodalom: - Gombos Katalin: Az Európai Unió joga, Patrocínium Kiadó, 2017.

Označite prijevode EU-Szerződések na hrvatski. Pogledajte primjere prevoda EU-Szerződések u rečenicama, slušajte izgovor i učite gramatiku Nemzetközi szerződések és az uniós jog kapcsolata Az Európai Unió csatlakozása az Európai Emberi Jogi Egyezményhez Az EU Alapjogi Chartája és az Európai Emberi Jogi Egyezménye - védelmi szint, kapcsola Pénzügyi assziszten A szerződés azt is kiköti, hogy az ellátás 2022-es kezdetétől garantálni kell a szállítást az unió tagországainak. A szerződő felek megerősítették a tagállamok azon lehetőségét, hogy az EU-n kívüli, rászoruló országoknak vagy a COVAX-kezdeményezésen keresztül továbbértékesítsék vagy eladományozzanak. A Wolters Kluwer Hungary gondozásában megjelenő, A közigazgatás szerződései és a koncessziók Európában című könyv a közigazgatás által kötött szerződések sajátosságait vizsgálja a koncesszió intézményén keresztül. Cikksorozatunk következő részében a közigazgatási szerződés fogalmáról olvashatnak a hazai jogban. A könyv szerzője Dr. Várhomoki-Molnár.

- nem éri el a klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó uniós értékhatárt, azaz 68 171 840,- Ft-ot; - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá - nem áll fenn a Kbt. 141.§ (3) bekezdésében foglalt kizáró feltétel Ahelyett, hogy az Európai Parlament eltorzítaná a tényeket és ki akarná oktatni Venezuelát a demokráciáról, inkább arról az uniós törekvésről kellett volna vitát kezdeményeznie, amellyel megpróbálja kierőszakolni azt az EU-Szerződést, amelyet a francia, holland és ír emberek szuverén döntése a demokratikus döntések teljes figyelmen kívül hagyása miatt már el.

Az uniós oltóanyag-beszerzés keretében kötött szerződések

 1. Az EU mélységesen aggódik a lengyel alkotmánybíróság határozata miatt Az Európai Bizottság csütörtöki közleményében mély aggodalmát fejezte ki a lengyel alkotmánybíróság szerdai határozata miatt, miszerint az uniós bíróság által elrendelt ideiglenes intézkedések az igazságszolgáltatás működésére vonatkozólag nem állnak összhangban a lengyel alkotmánnyal
 2. A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok: A) Az eljárás eredménytelenségének indoka: A Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt
 3. A szerződések közbeszerzési eljárások révén nyerhetők el. Közbeszerzési szerződés számos területen köthető (például tanulmányok készítése, technikai segítségnyújtás és képzés, tanácsadás, konferenciaszervezés, informatikai termékek beszerzése). Az EU intézményeinek közbeszerzési felhívásai az Európai.

Az uniós alapító szerződések módosítása - Jogászvilá

4.6. A nemzetközi szerződések helye az uniós jogi hierarchiában ; 4.7. Vegyes szerződések ; 4.8. A tagállamok által kívülállókkal kötött nemzetközi szerződések és az uniós jog . 4.8.1. A Szerződések, illetve az azokból fakadó kötelezettségek hatálybalépése előtt kötött szerződések ; 4.8.2 ÉU szerződés minták. Letölthető szerződés minta és fizetési felszólító: Vállalkozói szerződés. Fizetési felszólító

Az uniós versenyjoggal foglalkozni két okból sem haszontalan: egyrészt a magyar versenytörvény is jelentős részben az uniós fejleményeket követi , másrészt az Európai Unió belső piacán tevékenykedő vállalkozásoknak az uniós játékszabályokat ismerniük elengedhetetlen. - részlet Vörös Imre ajánlójából Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke - Article 7 of the Treaty on European Union - Wikipedia. A Wikipédiából, A Szabad Enciklopédia. Share. Pin. Tweet. Send. Share. Send. Európai Únió. Ez a cikk a a politika és a kormány az Európai Unió; Tagállamok (27 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 101., illetve 102. cikkében (korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81., illetve 82. cikke) foglalt versenyszabályok az Unió belső piacára nézve tilalmazzák a versenyt korlátozó megállapodások megkötését, valamint az erőfölényes helyzettel való visszaélést Szerződésminták letöltése. Szerződések és szabályzatok a jelenleg érvényes jogszabályok alapján. Töltse le itt azokat a szabályzatmintákat, amelyekre munkája során szüksége lehet Újabb húsvét van a sarkon, egy újabb EAPM-küldemény az Ön örömére és kedvére és további fejlemények a jelenlegi COVID-19 válságban, amikor új ünnep készül. A fent említett húsvéti hétvége közeledtével érdekes lesz látni, hogy hány európai dacol az erős ajánlásokkal, hogy otthon maradhasson. És figyelembe véve azt a napot, amikor [

EU-szerződések : definition of EU-szerződések and synonyms

A smart contract avagy okos szerződések lényege, hogy a hálózat magától képes eldönteni adott feltételek teljesítése alapján, hogy ki számára hogyan is ítélkezzen a szerződés kimenetével kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy ezeket az okos szerződéseket úgy írják meg, hogy a hálózat számára felismerhetőek legyenek az. LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS Author: lakaskulcs.eu Last modified by: Laci Created Date: 2/19/2007 8:52:00 PM Other titles: LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS.

visz a víz sodor: A fekáliába már a majmok sem fekszenekKinizsi Pál - Nagyvázsony

A Közbeszerzési Hatóság kiemelt célja és feladata, hogy támogassa a jogalkalmazókat abban, hogy e folyamatosan változó jogszabályi környezetben a célkitűzések és érdekek sokasága között meg tudjanak felelni a szigorú elvárásoknak A nemzetközi szerződések ratifikációjának két szokásos módja: parlamenti megerősítés vagy népszavazás. Korábbi népszavazások integrációs ügyekben. A 2005-os francia és holland népszavazások tanulságai. A népszavazások erőltetése = az EU reformjának blokkolás

Uniós finanszírozás Európai Uni

A szerződés azt is kiköti, hogy az ellátás 2022-es kezdetétől garantálni kell a szállítást az unió tagországainak. A szerződő felek megerősítették a tagállamok azon lehetőségét, hogy az EU-n kívüli, rászoruló országoknak vagy a Covax-kezdeményezésen keresztül továbbértékesítsék vagy eladományozzanak. EU: elkészült a csatlakozási szerződés. Az EU-tagországok állandó brüsszeli képviselői szerdán jóváhagyták a 2004-ben taggá váló tíz országgal kötendő csatlakozási szerződés végleges szövegét. Juhász Endre főtárgyaló elmondta: az utóbbi napokban Magyarországnak is sikerült tisztáznia a még megmaradt néhány. Az Európai Bizottság meg nem újította meg az AstraZenecával júniusban lejáró szerződését - közölte vasárnap Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos egy nappal azután, hogy az Európai Unió jóváhagyta 1,8 milliárd adag, a Pfizer/BioNTech vállalatok által a koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag beszerzését 2023-ig biztosító szerződést

visz a víz sodor: Nem akarnak kamatrabszolgaként zsidóJárási Közbiztonsági Egyeztető Fórum Vásárosnaményban | Avisz a víz sodor: A rák gyógyítható így a holokamu is Abújt az üldözött: A szeretet jelképei

1. Az Európai Unió kialakulása, a Szerződések rendszere 1.1.Az EU a Lisszaboni Szerződésig Az EU kialakulásának állomásairól, intézményrendszerének történeti fejlődéséről több forrás áll az olvasó rendelkezésére, amelyekből részletes tájékoztatást kaphat. Az Európai Uni A szerződés szerinti várható mennyiség körülbelül fele az EU ellátási láncból, míg a fennmaradó rész a nemzetközi ellátási hálózatából érkezhet. Jelenleg a cég azon dolgozik, hogy növelje az EU ellátási lánc termelékenységét, és továbbra is felhasználja nemzetközi kapacitásait annak érdekében, hogy a. A szerződések minősítésénél fontos ismérv még, hogy a benne foglalt tevékenységet tartós, folyamatos jogviszonyban (pl. takarítás, karbantartási szerződés), vagy egyedi, meghatározott cél érdekében fejtik ki. Ez sem lehet elkülönítő, mert pl. tartósan is megbízhat egy ügyvédi irodát vállalkozása esetleges jogi. képviselendő álláspontokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 218. cikkének (9) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kell kialakítani. Hasonlóképpen, amennyiben a Bizottság halászattal kapcsolatos éves konzultációkat folytat, azokat a Tanács által a Szerződések vonatkozó.