Home

Ovf vizek

KÖFOP-1..-VEKOP-15-2016-00023A VIZEK projekt tervezett céljai, várható eredményei.Az üzemszerű mezőgazdasági vízhasználat adatainak nyilvántartása és a hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása a Rendszeres öntözőüzemi adatáramlás és keresztellenőrzés biztosítása című alprogram keretében Az OVF irányítja a területi vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő felszíni vizek vízfolyások és csatornák, vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartását, üzemeltetését, rekonstrukcióját és fejlesztését, a vízfolyásokon és csatornákon az öntözési célú vízszolgáltatást, a felszíni és a. A vízkészletek számbavételét célzó modellezés, a vizek állapotának értékelése, Magyarország harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének elkészítése, az aszály-kockázat és a klímaváltozással szembeni területi sérülékenység értékelése révén a Projekt eredményei hozzájárulnak alábbi célok teljesüléséhez Intézze vízjogi ügyeit elektronikusan! A KÖFOP-1..-VEKOP-15-2016-00023 azonosítószámú, Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósított fejlesztés a vízjogi engedélyezési eljárás, az ezzel kapcsolatos vízgazdálkodási, fenntartói, hatósági. Üdvözöljük oldalunkon! A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 149/2016.(VI

A VIZEK projekt tervezett céljai, várható eredményei - OV

A projekt célja olyan beavatkozások megvalósítása, amelyek egyaránt szolgálják a környezeti értékek védelmét, a vizek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérését, a karsztvízzel, a bel-, és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztését és a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelését A Nemzeti Vízstratégia megalkotásának célja a vizek mennyiségi és minőségi védelmének, a vízhasználatok (ivóvízellátás, ipari és öntözési célú vízkivételek, ökológiai vízigények, stb.) szükségleteinek, a vizek többletéből, vagy hiányából eredő káros hatások csökkentésének, megelőzésének biztosítása

A https://vizek.vizugy.hu felület elérhetőségében tapasztalható problémák jelzése az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé lehetséges a vizek.uf@ovf.hu elektronikus címen. Utolsó módosítás: 2020. június 18., csütörtök 13:01. A projekt célja olyan beavatkozások megvalósítása, amelyek egyaránt szolgálják a környezeti értékek védelmét, a vizek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérését, a bel- és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztését és a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelését OVF. A vízminőségi monitoring a felszíni és felszín alatti vizek (víztestek) megtervezett mintavételi-vizsgálati-megfigyelési rendszere, amely alapján keletkező információ segítségével a vizek aktuális állapotát és az állapot változásának irányát, lehetőség szerint a változás sebességét meg lehet állapítani. Email: ovf@ovf.hu Központi ügyelet zöldszáma: 06-80-204-240 A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése című, KEHOP-1.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt

VIZE

Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem. A Séd-Nádor-Gaja a Közép-Dunántúl legjelentősebb egybefüggő vízrendszere. A Dunántúlon már a középkor elején foglalkoztak a vizek hasznosításával, kártételei elleni védekezéssel. A vízrendszer rendezése a XVIII. században kezdődött lecsapolási munkákkal. A. A VKI előírásai jogi keretet adnak az Európai Unió tagállamainak a szárazföldi felszíni és felszín alatti vizek, az átmeneti vizek, a parti tengervizek védelméhez. A VKI végrehajtásának első lépéseként Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT1) 2010 áprilisában készült el

A KÖFOP-1..-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, VIZEK kiemelt projekt informatikai rendszere 2020. január 1-jétől az elektronikus vízjogi engedélyezési eljárással kapcsolatos feladatok támogatását valósítja meg.A VIZEK rendszer használatának bemutatása regionális rendezvények keretében történik 2019. november 4-től.Helyszínek: Miskolc, Pécs, Székesfehérvár. A VIZEK rendszer használatának bemutatása regionális rendezvények keretében történik 2019. november 4-től.Helyszínek: Miskolc, Pécs, Székesfehérvár, Békéscsaba, Győr, Debrecen, Budapest. További információ és eseményregisztráció: Ovf regisztráci

A https://vizek.vizugy.hu felület elérhetőségében tapasztalható problémák jelzése az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé lehetséges a vizek.uf@ovf.hu elektronikus címen. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Ügyfélszolgálat: +36 79 525 10 10:25 - 10:50 A vizek keretrendszer bemutatása - Kaszás Kata, Belügyminisztérium, szakmai vezető 10:50 - 11:00 Felelős vízgazdálkodás a vizek keretrendszerrel - OVF 11:00 - 11:10 A hatósági eljárások kétlépcsős egyszerűsítése - BM OK kerültek kialakításra (OVF, 2016). A vizek élővilágának összetétele és a vízben lejátszódó biológiai folyamatok a vizek fizikai (pl. hidrológia, medermorfológia) és kémiai (pl. ionösszetétel, tápanyagtartalom) tulajdonságaitól függenek. A hasonló tulajdonsággal rendelkez · valamint a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelését kívánják szolgálni. A projekt várható eredményei Valamennyi eredmény a KEHOP 1. prioritás 2. egyedi célkitűzését, a vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítását szolgálja

Az OVF közleményében hangsúlyozza: a társadalom alapvető igénye, hogy a vizek jó minőségben és megfelelő mennyiségben álljanak rendelkezésére. A vizekhez kapcsolódó monitoring olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, észlelési tevékenység, amely lehetővé teszi a felszíni és felszín alatti vizek. Az OVF Vízügyi Tudományos Tanácsának a Jövőépítés a vízgazdálkodásban című sorozatában a hazai vízgazdálkodás kiemelkedő tudósai foglalják össze az életművüket. hanem elpárolog. A földre lejutó csapadék pedig részben beszivárog a talajba és a felszín alatti vizek mennyiségét, illetve a. Ezzel VKI szerinti célkitűzés, a vizek jó állapotának elérése is megvalósíthatóvá válik. A projekt keretében mintegy 1 135 km hosszúságú csatorna kotrás, illetőleg depónia rendezése és 189 db műtárgyfejlesztési munka valósul meg. A projekt eredményeként a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek.

OV

 1. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon dolgozó kollégáink - no és a jól bevált géplánc! - gőzerővel dolgoznak, hogy a Szamoson Romániából érkező..
 2. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet 7. §-a alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság díj megfizetéséhez köti a vagyonkezelésében lévő: a.) I-II. rendű árvízvédelmi töltéseken és védősávjain
 3. A https://vizek.vizugy.hu felület elérhetőségében tapasztalható problémák jelzése az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé lehetséges a vizek.uf@ovf.hu elektronikus címen. Vagyonkezelői hozzájárulás Öntözés Csapadékadatok Csapadék előrejelzés Vízállások Kárelhárítási fokozatok Hóhelyzet Jégjelentés.

OVF: Nem várható nagy árhullám a Dunán. 2021-07-19. A helyenként megjelent információkkal ellentétben nem közeledik Magyarország felé hatalmas Mivel a víz a töltések között marad, a védekezési tevékenység elsősorban a szivárgó vizek megfigyelésére, az általuk okozott károk megelőzésére koncentrál.. Együttműködés a vízügy és a horgászok között a vizek, a halállomány és a természet védelme érdekében. Budapest, 2021. 04. 14. - A hazai vizek, a halállomány, valamint a környezeti és természeti értékek hatékonyabb védelme érdekében együttműködési megállapodást kötött az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Magyar Országos Horgász Szövetség. A fejlesztés közvetlen eredményeként nő a visszatartható édesvíz mennyisége, mérséklődnek a vizek többletéből vagy hiányából származó kedvezőtlen hatások. A projekt megvalósítása hozzájárul az EU E-mail: siklos.gabriella@ovf.hu Mobil: 06 30 757 400

Ez durva: nehézfémszennyezést hoz a Szamos Romániából, mi

Vizek 5 Átlagos, illetve maximális vízhozam adat nem áll rendelkezésre, a táblázat csak becsléses eljárással megállapított vízhozam adatokat tartalmaz (az átlagosan 100 évente egyszer előforduló vízhozamot, amelyet az OVF által legutóbb kiadott segédlet felhasználásával állítottak elő) OVF és közös projektek. 2013. november 21., csütörtök 10:08. Árvízi veszély- és kockázati térképezés. Stratégiai cél a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és kezelésének legjobb gyakorlati megvalósítása. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítése egy operatív lépcsőfok a. A Víz Keretirányelv célja 2015-re (ill. 2021-re, 2027-re) a vizek jó állapotának elérése A hatótényezők azonosítása után a monitoring alapján értékelni kell az állapotot és annak függvényében intézkedéseket kell meghatározni. 2009. december 22-re el kellett készíteni az első stratégiai tervet az ún

Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás - OV

 1. A https://vizek.vizugy.hu felület elérhetőségében tapasztalható problémák jelzése az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé lehetséges a vizek.uf@ovf.hu elektronikus címen. Tekintettel a Korona vírussal kapcsolatos intézkedésekre a személyes ügyfélszolgálat bizonytalan ideig szünetel
 2. daddig folyamatosan látják el a védekezéssel.
 3. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 4,8 milliárd forint támogatást kap a vizek monitoring rendszerének fejlesztésére - közölte az OVF csütörtökön az MTI-vel. A fejle..
 4. A https://vizek.vizugy.hu felület elérhetőségében tapasztalható problémák jelzése az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé lehetséges a vizek.uf@ovf.hu elektronikus címen. Author: Otoltics Created Date
 5. Az egyelőre ismeretlen összetételű és mennyiségű szennyezés várhatóan szerdán éjfél körül érkezik magyar területre. Az emberi egészség, illetve a vizek és a természeti környezet megóvása érdekében az OVF főigazgatója elrendelte az Országos Műszaki Irányító Törzs működtetését, melynek célja a védekezési munkálatok összehangolása és vezetése
 6. ősége védelmének szabályairól • Résztvevők: ME, BM, OVF, VIZIG-ek, Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályok Mérőlaborja
 7. A VIZEK Keretrendszernek a saját rendszereivel és a konzorciumi partnerek különböző rendszereivel összetett logikai adatkapcsolatokat kell biztosítania. VIZEK keretrendszer Vízkészletgazdálkodási alrendszer (VKG) OVF rendszerek é

Váli-völgy vízrendezési feladatai - OV

Objektum azonosítás - ATIVIZIG. Vízügyi objektumazonosítás, vagyonkezelői hozzájárulási kérelem bevezetése. A Magyar Közlöny 2017. évi 231. számában a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint más vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2017. (XII. 29. A Dunántúlon már a középkor elején foglalkoztak a vizek hasznosításával, kártételei elleni védekezéssel. A vízrendszer rendezése a XVIII. században kezdődött lecsapolási munkákkal. A Gaja-patak vízgyűjtőjén található Fehérvárcsurgói-tározó 1970-72 között épült meg a Kincsesbányai Rákhegy II. bauxitbánya. Projekt címe: Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója. A projekt célja a Tiszalöki Vízlépcső (vízügyi kezelésben lévő része) átfogó rekonstrukciós munkáinak végrehajtása, melynek révén biztosítható lesz a kiemelt jelentőségű vízépítési létesítmény biztonságos, károkozásmentes és üzemszerű működése és fenntartása annak érdekében.

A klímaváltozás hatása a Balaton - OV

 1. Kedvezményezett: OVF-KÖTIVIZIG konzorciuma Támogatási összeg: 8.989.429.840 Ft Támogatási szerződés hatályba lépése: 2016. 05.30. Fizikai befejezési.
 2. t a környezeti és természeti értékek hatékonyabb védelme érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ). Az OVF az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy a.
 3. A hazai vízgazdálkodás színvonalának az emelésére, 23 év óta elsőalkalommal az elmúlt 4 évben több fontos lépés született: a víz beemelése az Alaptörvénybe (2011), a vizek közösségi tulajdonának garantálása a nemzeti vagyontörvényben (2011), a vízi-közműszolgáltatásról szóló törvény (2011), a vízügyi feladatok integrálásának a megindítása a.
 4. őségi megfigyelését biztosító monitoring (VKI és hagyományos hálózat) rendszer fejlesztése. - A Balaton és a részvízgyűjtő vízfolyásainak ökológiai és kémiai állapotértékelésére vonatkozó feltárt adathiányok csökkentése a biológiai elemek és a veszélyes anyagok területén
 5. őségi adatainak felhasználásával.

A tervezett fejlesztések eredményeképp növekedni fog a visszatartható víz mennyisége, javul a terület vízzel való ellátottsága, ezáltal jobban kivédhető lesz a klímaváltozás szélsőséges hatása, a vizek többletéből vagy hiányából adódó kedvezőtlen hatás Mivel a víz a töltések között marad, a védekezés elsősorban a szivárgó vizek megfigyelésére, az általuk okozott károk megelőzésére koncentrál. Ugyanakkor az OVF fokozott óvatosságra inti a vízitúrázókat, mivel a következő napokban a Dunán és a mellékágrendszerekben jelentősen megnő a víz sodrása , ezért. A projekt megvalósításával lehetőség nyílik a fölös vizek elvezetésére, az aszályok kezelésére, valamint a természetes vizes élőhelyek revitalizációjára is. A tervezett Tisza-Túr árapasztó tározó területén és környezetében a vízgazdálkodás fejlesztése, valamint a természetvédelmi értékek fenntartása is. Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 4-1 Zala 4-1. Felszíni vizek monitoringja 4-2. Felszín alatti vizek monitoringja sekély porózus és sekély hegyvidéki 4-3 A VKI előírásai jogi keretet adnak az Európai Unió tagállamainak a szárazföldi felszíni és felszín alatti vizek, az átmeneti vizek, a parti tengervizek védelméhez. A VKI végrehajtásának első lépéseként Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT-1) 2010 áprilisában készült el. A VKI előírásai szerint a.

Erdély

Video: Engedélyezési eljárások a VIZEK Keretrendszer segítségével

A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (14. ábra), amelyek Magyarország közel felét érintik (összesen 45 025 km2). A vizsgálatok az OVF adattárából. A https://vizek.vizugy.hu felület elérhetőségében tapasztalható problémák jelzése az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé lehetséges a vizek.uf@ovf.hu elektronikus címen. Tisztelt Ügyfeleink! A kihirdetett járványügyi vészhelyzet miatt az engedélyezési eljárásokban a személyes ügyfélfogadást szüneteltetjük Országos Vízügyi Főigazgatóság - OVF. Június 9. ·. 150 évvel ezelőtt ezen a napon, 1871. június 10-én született meg az a törvény, amely megteremtette a gátrendőrséget. A gátőri hivatás nem egyszerűen munka: életszemlélet. Dávid Balázs, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gátőre mesél erről Az OVF szakértői szerint Duna vízminősége javul, főleg a hosszú távú vizsgálatok eredményei alapján. Az ország fekvése miatt a felszíni vizek által szállított vízmennyiség 96 százaléka külföldről érkezik, a felszíni vizeink minőségét alapvetően befolyásolja a határunkra érkező vizek minősége. Az itteni. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság honlapja. Tizenöt éve vonult le a suvadások árvize. 2006 tavaszán vonult le az az árhullám, amely Tiszakécske alatt - mintegy 270 kilométer hosszúságban - egészen a Dunáig, valamint a Hármas-Körösön Mezőtúr-árvízkaputól a tiszai torkolatig új vízállásrekordokat állított fel

Szent László-patak Rehabilitációja - Ov

OVF által benyújtott VKI és ÁKI (EU árvízkockázat-kezelési, vagy Árvízi Irányelv) végrehajtásáról szóló tervek és jelentések jóváhagyása, a tervek elfogadtatása a Kormánnyal, és a jelentések benyújtása az EU Bizottságnak. Az operatív feladatok végrehajtása az alábbi munkamegosztás szerint folyik Az OVF 1/1955. sz. rendeletével 1955. január 15-ével létrehozta a Bajai Vízügyi Igazgatóságot. 1955. december 1-től az OVF vezetője Dégen Imre főigazgató lett. 1957-ben kezdték felállítani a vizek minőségének rendszeres ellenőrzése érdekében az igazgatóságoknál az első vízvizsgáló laboratóriumokat

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérő A kiírás célmeghatározása a Víz Keretirányelv megvalósítására hivatkozik, azonban a tervezett pályázati konstrukció konkrét célja (monitoring és geoinformatikai adatfogadó, feldolgozó, archiváló és szolgáltató központ létrehozása, amely a vizek kártételei elleni védekezést hatékonyabbá, a potenciális veszélyhelyzeteket kiszámíthatóbbá, a felszíni. a Balatonba jutó vizek minőségének jelentős romlását okozta. A Balaton vízutánpótlásának 45%-át, a vízgyűjtő feléről a Zala szállítja az összes terhelés kb. felét kitevő tápanyaggal, hor-dalékkal együtt a Keszthelyi-öbölbe. Az öböl sajátos áramlási viszonyai miatt ez nagyrészt ott is maradt. Az 1970-es éve A WWF Magyarország reakciója az OVF állítására. 2020-02-12. Cikkünk folyamatosan frissül. Állításunkat, mely szerint az Országos Vízügyi Főigazgatóság illegális fakitermelést végzett, a Jász- A vizek levezetését jelentő vízgazdálkodás többé nem nyújt megoldást, mert Magyarország egyre szárazabbá válik

vkimonitoring.ovf.hu - KEHOP-1.1.0-15-2016-0000

mérséklődhetnek a vizek hiányából származó kedvezőtlen hatások. Ugyanakkor ahhoz, hogy a felső szabályozási érték növelése ne okozzon károkat a part menti településeken, elengedhetetlen a tó vízszintjének hatékony, gyors csökkentése, és rugalmas szabályozása A https://vizek.vizugy.hu felület elérhetőségében tapasztalható problémák jelzése az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé lehetséges a vizek.uf@ovf.hu elektronikus címen. Központi telefon: 06-66-526-40 45/2014. (IX. 23.) BM rendelet a vízrajzi feladatok ellátásáról. e) a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló, valamint a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott víztest monitoring végrehajtásához, az állami vízrajzi tevékenység részét képező észlelőhálózat. • OVF és vállalkozási tevékenységet nem folytató közszféra szervezet konzorciuma. Kapcsolódó pályázatok KEOP - 2.5.0/C/12 - A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése (A PÁLYÁZAT LEZÁRULT!

zagyvatiszaarvizved

 1. daddig folyamatosan látják el a védekezéssel összefüggő.
 2. őségvédelem - ATI-VIZIG. Magyarországon szervezett víz
 3. A VIZEK projekt egyik alapcélkitűzése a vízügyi hatósági és a vízügyi igazgatási szervezetek által vezetett nyilvántartás (VAR) és a projektben fejlesztésre kerülő adatbázisok (e-vízikönyv, VKJ) elektronikus adatkapcsolatának kialakítása, biztosítása. A BM-OKF-OVF szakmai egyeztetéseine
 4. t a környezeti és természeti értékek hatékonyabb védelme érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ). Az OVF az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a szerződés a vízügyi igazgatóságok által üzemeltetett állami.
 5. válaszoljon Miniszter Úrnak az OVF, azon keresztül kifejezetten a Vízügyi Tudományos Tanács irányába megfogalmazott kérdésére, mely szerint miként megépült szivattyútelepekre ugyanis a vizek ráfolynak és a terület vízállapotától esetenként függetlenül is, a szivattyútelepek védelme érdekében.
 6. Projektinformációk - OV

Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója - OV

 1. A projekt bemutatása - OV
 2. Az OVF szerint biztonságosan levezethető a dunai árhullá
 3. Szekszárd, Lőtéri vízbázis kármentesítése - OV
 4. Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I
 5. VIZEINK.HU - VGT Tájékoztatás és Társadalmi Konzultáci
 6. Meghívó a VIZEK rendszer - akadalymentes
Vízügyi honlapÓriási környezetszennyezés a Ráckevei Duna-ágbanOrszágos Vízügyi Főigazgatóság60 éves a vízügy!50 éve történt - Országos Vízügyi Főigazgatóság