Home

Amabilis confusio

 1. , egt y lakás aho, mál r éltem
 2. emű viszonya Gregoriccsal
 3. Mikor aztán asztalbontás előtt bekövetkezett az amabilis confusio *, szolgabíró úr elővonta a dolmánya zsebéből azt a kis iratkát, amit Fruzsinka kisasszony csúsztatott a kezébe az asztal alatt, s amiről a kémkedők bizton azt hihették, hogy az szerelmes levél, s odatolva azt az asszesszor úr elé, azt mondá neki
 4. Ály Am Ám Ama Amábel Amabilis Amábilis (24358. szó a szótárban) Amabilis_confusio Amabilitas Amábilitás Amadé WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan

Gyerek: A Szent Péter esernyője - kolyokbazis

E hó 12-kén, tehát a nemzeti őrsereg kiindulását megelőzött napon fogattak el határunkon s hozattak halva, városunkba nemzetőreink által hires rabló Rózsa Sándornak két czimborája: Török Samu és Alföldi (?) nevűek. Két napja, vettük a hirt, hogy Szarvason szülő városában megadta magát amaz alkalommal üldözött, de el nem ejthetett fő czinkostársok Petrás János Félő, hogy ezutánra az amabilis» elmarad, de megmarad a «confusio». A második ülésszakban (1892. máj. 10) a nők szavazati joga érdekében szólalt fel Gyurátz, hivatkozván arra, hogy Dunántúl a nők szavazati joga (a lelkészválasztásnál) némi­leg már megvan s ebből semmi baj nem lett; egyházunk erejét csak növeljük. A jó erdélyi bor szivárványosította elmésségünk fel-fellobogó lángját s megkezdődött az az amabilis confusio, mikor húsz ember egyszerre beszél, senki sem hallgat a másik szavára, de mindenki nagyszerűen mulat. A szerelemnek bor ad szárnyat, a bor a bátorság kapunyitója

Don Confusio: Lucas Manzano: La dama de las Cayenas: Enrique Zimmerman: Parody: First feature film 1923: La Trepadora: Edgar J. Anzola & Jacobo Capriles: 1928: Los milagros de la Divina Pastora: Amábilis Cordero: 1932: La venus de Nácar: Fantasía Aborigen: Efrain Gómez: First sound film 1938: Taboga: Features synchronous sound El. Die sogenannte » amabilis confusio « beginnt sich einzustellen. Jeder spricht, jeder von etwas anderem, jeder zu einem andern. Die Senatoren kommen wieder auf die öffentlichen Angelegenheiten, auf den aus dem Falle des gehängten Mannes entstandenen Konflikt zu sprechen A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások. Némelyeknek azon igen bölcsen hangzó okoskodását: gloriosa incertitudo, amabilis confusio,* én egy cseppet se csudálom, mert én inkább azt hiszem józanabbnak barátok közt: clara pacta boni amici* - ellenzők közt pedig, hogy ki-ki ismérje egymást s aszerint cselekedjék

Bogdán László harmadik prózakötetének egymást leköröző-sokszorozó-terrorizáló-megsemmisítő, és újjászülő történetei jól meghatározott pontokon metszik.. babylon confusio. betharan domus irae uel domus montium. baalgad habuit adcinctum uel uir adcinctus aut uir pirata uel fortunatus. bethaisimoth domus deserta uel domus adducens mortem. bamoth excelsa. baal habens. id est ignominiam. ididia amabilis domino. ionadab domini spontaneus. ioadahe ipse cognoscens. iosaphat ipse iudicat. iodahe. St. Peter's Umbrella - LightNovelsOnl.com. You're reading novel online at LightNovelsOnl.com. Please use the follow button to get notifications about your favorite novels and its latest chapters so you can come back anytime and won't miss anything r • ' 11 ~ ppi-.' Tizenkilenczedik évîolyam. 24. szám. Qrosftáza, 1901. június 13. PANG. EGYHÁZ ÉS ISKOLA. MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. Előfizetés.

Tizenharmadik évfolyam. 37. sz. Pozsony, 1895. évi Szeptember 14-én. EVANGEL rK US EGYHÁZ ss ISKOLA. Előfizetési á : r Egész évr .e . . 12 kn. félévre. sorozatban jelen met g 1973-ban S a bemutatkoz. köteteó valóbat regényen követtékk Ház-: avatás — Ágnes, kisregénye 1975 A;k visszatekintő, 1978 Nem ismerjü. k Györffi Kálmán mű- helygondjait, de úgy tűnik, újabb elbeszéléskötete amel, Ay nagy kórház címme 1981-bel jen- lent meg a Kriterionnál ismétcsa, regények előkészítésék jelentit Mindenekelőt J----- V 1141. szám. 1SS0. Június 27. Megjelenik minden vasárnap másfél ivén sokféle képekkel ellátva. Előfizetési ár : Egész évre jan.—dec. S frt, 6 hóra 4 frt, 3 hóra 2 frt. Egyes szám 16 kr. Előfizethetni minden postahivatalnál és könyvárusnál. Kiadóhivatal: Pest, ba- rátok-tere Athenaeum-épület A muszáj Kapor András uram nem tudta ugyan kitalálni, mi oka van Juditnak bejutni a körülzárolt városba, de elképzelé, hogy az igen erős ok lehet Nastalo takrečené amabilis confusio, každý hovoril súčasne; mladí ľudia pritiahli si stoličky ku slečnám a tam jednu skupinu tvoriac, dvorili; hlavne jednu z Nedeckých dievčat, Vilmu, obzvučovali ako osy kvet, lebo ona bola majstrom v konverzácii, len tak sa sypaly z nej iskrice

Jókai Mór: Rab Ráby - OSZ

 1. Mravucsánék vacsoráján kerül szóba az amabilis confusio, a kedves keveredés, amely a teljes regényszövegre jellemző. Majd Vitajtye, vitajtye, mlada pani! (Legyetek üdvözölve, urak!) tót köszöntéssel teszi élővé a narrátor a közeg bemutatását
 2. Atlas autem, Promitheus frater, amabilis astrologus fulgebat per disciplinam eius et caelum illi fertur deponi: Euripidus autem poeta super nubes; dixit Atlatum esse: Epimitheus autem dicitur inventor lyrae et omne organa musica. 253. Mortuo autem Aod delinquens populus traditus est Iabin regi Cananaeorum,cui servivit ann. XX. 96
 3. Complexus amabilis 27. Ut suorum discipulorum signum praesertim amoris donationisque sui in alios legem statuit Christus (cfr Mt 22,39; Io 13,34), et id per principium fecit quod pater ac mater propria in exsistentia testificari solent: Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponat pro amicis suis ( Io 15,13)
 4. Cinema of Venezuela. The cinema of Venezuela is the production and industry of filmmaking in Venezuela. Venezuelan cinema has been characterised from its outset as propaganda, partially state-controlled and state-funded, commercial cinema. The nation has seen a variety of successful films, which have reaped several international awards
 5. LAURENCE MELLERIN - INSTITUT DES SOURCES CHRETIENNES - 2018 NOMS HÉBREUX AVEC INTERPRETATIO DANS L'ŒUVRE DE BERNARD Si une interpretatio figure chez Jérôme, on l'a considérée comme la source probable de Bernard, même si elle se retrouve dans bien d'autres textes, notamment de Jérôme. Les autre
 6. Locuzioni latine. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Elenco delle locuzioni latine, molte delle quali in uso presso gli antichi Romani

Qui enim habet, dabitur ei et abundabit; qui autem non habet, et quod habet auferetur ab eo. ( Raamattu, Matt. 13:12) Käännös: Sillä se joka omistaa, sille annetaan ja hänellä tulee olemaan yllin kyllin; se taas, joka ei omista, siltä otetaan sekin mikä hänellä on. (SLK) Qui fert malis auxilium, post tempus dolet Ut ameris, amabilis esto « Pour être aimé, sois aimable. » Ut ameris, ama « Pour être aimé, aime. » Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas « Même si le pouvoir fait défaut, la volonté est louable. » Ut sis nocte levis, sit cena brevis « Si tu veux passer une bonne nuit, ne dîne pas longuement. » Ut supra « Comme ci-dessus.

FORRÁSOK A MAGYAR GÖRÖGKATOLIKUSOK TÖRTÉNETÉHEZ 3. kötet: 1912-1916 Szerkesztették: Véghseő Tamás és Katkó Márton Áron Közreműködtek: Földvári Katalin - Varga Anett Sárándi Tamás - Suslik Ádá interpretatur confusio. Ex confusione iniquitatis suae consurget. Qui sicut perdix colliget sibi filios confusionis, et multiplicabit agere, et uocat, quos non genuit, sicut dicit Hieremias propheta. Etiam in nouissimo die relinquent illum uelut confusum. 6. Cum ergo uenerit mundi finis, ille nefandus, mendax et homicida de tribu nascitur Dan Hortus Übersicht. Auf dieser Seite findet Ihr alle eingetragenen Horti und Lebensinseln in verschiedenen Übersichten. Hortus & Lebensinsel-Karte FRANCISCI SUMMI PONTIFICIS LITTERAE ENCYCLICAE. LAUDATO SI' DE COMMUNI DOMO COLENDA . 1.Laudato si', mi' Signore, sanctus Franciscus Assisiensis cantabat. Venusto hoc in cantico nos ille monebat nostram communem domum esse quoque sororem, quacum exsistentiam communicamus, atque veluti pulchram matrem in complexum nos recipere On the Last Times, the Anti-Christ, and the End of the World. In recent years many opponents of the pre-trib rapture have made an issue out of the relativly recent recovery of this biblical truth since the time of J.N. Darby. However, Grant R. Jeffrey, a member of the Pre-Trib Study Group, has found an ancient citation from the following sermon.

Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője - Irodalom

Jezebel has Naboth killed so that her husband, King Ahab, can have Naboth's vineyard. Causa necis subitae sunt res plerumque cupite. she murders on sudden impulses, and especially out of greed. Femina mors mundi, mala femina fabula mundi. Indeed, Woman is the death of the world, and a wicked woman is its scandal PÁTER PÉTER. REGÉNY. ASSZONYT KISÉR - ISTENT KISÉRT. REGÉNY. IRTA JÓKAI MÓR. BUDAPEST RÉVAI TESTVÉREK TULAJDONA 1904 A mű elektronikus változatára a Nevezd meg! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi (CC BY-SA 4.0) Creative Commons licenc feltételei érvényesek The aim of this licentiate thesis, presented at University of Helsinki in 2013 is to form a picture of the following three aspects of reality and their interrelatedness in Martin Luther's theology: The Nature of God, the Nature of the Universe an Haec Philosophus ibidem infra ca. ibi: Adhuc autem indigent tempore et consuetudine, secundum proverbium enim non est scire ad invicem ante dictos sal comedere, neque acceptari oportet prius, neque esse amicos, antequam uterque appareat amabilis et credatur, propter quod Philosophus excludit a tali amicitia, scilicet quae est propter virtutem.

Amábilis szó jelentése a WikiSzótár

 1. Pseudolarix és un gènere monotípic d'arbres dins la família Pinàcia.La seva única espècie és Pseudolarix amabilis és similar morfològicament a un làrix de color daurat però està més relacionat amb els gèneres Keteleeria, Abies i Cedrus. És una espècie nativa de l'est de la Xina i es presenta en petites zones de muntanyes del sud d'Anhui, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Hubei.
 2. Ut ameris, amabilis esto Evit bezañ karet, bez hegarat. Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas Lakaet e vefe diouer a nerzh, padal ez eo meuladus ar ratozh (Ovidius, Epistulae ex Ponto III, 4, 79). Ut pictura poesis Evel al livouriezh eo ar varzhoniezh (Horatius, Ars Poetica, 361). Ut sementem feceris, ita mete
 3. Lista de łe locusion latine, tante de łe cuałe łe vegneva doparae za inte ła siviltà dei antighi Roman
 4. Due to a planned power outage, our services will be reduced today (June 15) starting at 8:30am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience
 5. ibus, cap. 9 l. 1 Postquam Dionysius deter
 6. The Project Gutenberg eBook of The Poems of Richard Corbet, late bishop of Oxford and of Norwich, by Richard Corbet. This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project.

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

[88788] Guillelmus Peraldus, De eruditione principum, lib. 5 cap. 4 Cum, juxta verbum Salomonis, omni negotio tempus sit et opportunitas, tempus in quo fieri potest, et opportunitas in quo melius fit, eligendum est tempus opportunum filiis erudiendis et informandis in moribus. Puerilis vero aetas ad hoc est opportunior, ut patet ex multis Scripturis, et astrui potest variis exemplis Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: M. Manilii astronomicon, liber quintus, Author: Cappelli, Length: 256 pages, Published: 2011-04-2 Patrologiae cursus completus ; T. 175-177. Hugonis de S. Victore,... Opera omnia... Editio nova.... Tome 3,Série 2 / accurante J.-P. Migne,... [Cum praefationibus abbatis Fl. Hugonin : Essai sur la fondation de l'école de Saint-Victor et Étude critique des oeuvres de Hugues de Saint-Victor ; et cum catalogis duo veteribus operum Hugonis a Sancto Victore, auctore J.-B. Hauréau.] -- 1854.

De conformitate vitae Beati Francisci ad vitam Domini Iesu. Liber I : fructus I-XII / auctore Fr. Bartholomaeo de Pisa -- 1906-1912 -- livr Miranda tuis sensibus nostra venit epistola, ut scripsisti, sed mirabilior tua nostris. Sane si nostre pagine verba iusto librasses examine, si litteram ad rivalem sensum postposito coniuge non traxisses, interpretis non suspecti iudicio invenisses in illis, unde spirituali patri tenereris et matri

A világ legnehezebb nője elveszíti súlyának felét, Donna

DE SCRIPTURA SACRA SPECULUM PRAEFATIO. 00_000-Quis ignorat in Scripturis sanctis, id est, Legitimis, Propheticis, et Evangelicis, et Apostolicis, auctoritate canonica praeditis, quaedam sic esse posita, ut tantum scirentur et crederentur; ut est quod in principio fecerit Deus coelum et terram (Gen 1, 1), et quod in principio erat Verbum (Io 1, 1), et quaecumque facta divina vel humana. 1-2 1 Cor 1:10-17a; 10 παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 11.

MIKSZáTH KáLMáN: Szent Péter esernyője (1895

Video: Érettségi vizsga tételek gyűjteménye: Mikszáth Kálmá

Registre de fusions. Crec que, havent-hi la plantilla {{}} i la categoria corresponent, aquest registre es converteix en obsolet. Proposo arxivar la pàgina com a record i traslladar el primer tros amb l'explicació a Viquipèdia:fusió o Ajuda:Fusió, i dirigir-hi l'enllaç explicatiu de la plantilla fusió.-- Pere prlpz 14:51, 15 gen 2008 (CET) . Hi estic d'acord Adice, quod magna pars hominum est, quae reverti ad innocentiam possit, si poenae remissio fuerit>. 2. Non tamen volgo ignoscere decet; nam ubi discrimen inter malos bonosque sublatum est, confusio sequitur et vitiorum eruptio; itaque adhibenda moderatio est, quae sanabilia ingenia distinguere a deploratis sciat Traduzioni di aptus in italiano. Frasi di esempio: Aptiori presbyterorum distributioni consulit. Provvede ad una più adeguata distribuzione dei presbiteri

ab abaci abacis abacta abactia abactium abactius abactor abactoris abactum abactus abaculi abaculus abacus abaestuare abaestuatus abaestuavi abaestuo abagment Sources of Collatinus software - Latin lemmatizer, morphological analyzer and scansion - collatinus/lemmes.de at master · biblissima/collatinu Veterum testimonio ille fuit vir pius, simplex, modestus, amabilis, dulcis, pacificus, promptus ad opitulandum. vatican.va. sed etiam quia inde magna inter catholicos perturbatio sequitur, magnaque confusio..

Linguistic data used by Collatinus software. Contribute to biblissima/collatinus-10-data development by creating an account on GitHub 1 } Epistula I Ad Innocentium Presbyterum ; de Septies Percussa A.D. 370: 1:1: Sæpe a me, Innocenti carissime, postulasti ut de ejus miraculo rei quæ in nostram ætatem inciderat, non tacerem

Elèinc del manéri 'd dìr latèini. Da Wikipedia. Elèinc di pruvèrub, dìt e frêś in latèin, indû dimòndi i éren già druê dai romàn antìg . Nota bèin: el vōś cun 'l asterìsc, *, i nn'în minga propi in latèin, mo la ginta la i dróva pinsènd ch'i 'l sìen Magna in paucis verbis confusio. Saussaius in Supplemento Martyrologij Gallicani ad XIII Septemb. hæc habet: In minori Britannia S. Columbini Abbatis Sutrensis, discipulique & successoris S. Deicolæ. Fuit S. Deicolus, siue Deicola, Abbas Lutrensis in Burgundia,. A les zones oceàniques supramontanes hiperhumides són molt espectaculars els boscos d'Abies amabilis i Picea sitchensis (pícea de Sitcha). Quan el clima es continentalitza, els boscos s. Hec sane est confusio ordinis, fomes corporis, mors anime, uita carnis; hec religioni aduersa, parsymonie268 contraria, pudicicie269 hostis, sobrietati inimica; hec sensum peruertit, racionem tollit, mentem uulnerat, intellectum excludit. Per hanc quicquid uenter esurit, guttur appetit, cor uanum meditatur, palato suauius sapit deglutimus Taxonomic opinions tied to this reference: • Acanthodictyon belongs to Dictyoneuridae • Acanthodictyon decheni belongs to Acanthodictyon • Acosmoblatta belongs to Archimyla

Borászati Lapok 1859 Arcanum Digitális Tudománytá

Sicque accessit damnis prioribus major confusio, ut vere dici posset: Recessit ab eis Dominus Deus eorum. Vere judicia Dei, abyssus multa (Psal. XXXV, 7); vere terribilis est Deus in consiliis super filios hominum (Psal. LXV, 5). Nam qui tantam fidelibus suis, anno proxime praeterito contulerat sui muneris immensitatem, tanta eosdem nunc indui. O Redemptor amabilis, amplector te, amor et vita mea; me tibi coniungo, noli me despicere. Heu mihi! tempus erat vitae meae, quo te reieci ex anima mea et me separavi a te; sed in posterum vitam meam milies ponere potius volo, quam iterum amittere te, summum Bonum meum melius confusio. 3. Vinum sentit aquam secum. dolens inquit: «quis te mecum ausus est coniungere? exi! surge! vade foras! non eodem loco moras mecum debes facere. 4. Super terram debes teri et cum terra commisceri, ut in lutum transeas. vilis et inverecunda rimas queris, ut immunda mundi loca subeas. 5. Mensa per te non ornatur, nullus homo. This is the final work of Bruno, before he was imprisoned and burned at the stake by the Inquisition. For another edition, see bfn.fr . [200] IORDANI BRVNI NOLANI. DE COMPOSITIONE IMAGINVM LIBER II, VBI DE PRINCIPVM IMAGINIBVS. ET PRIMVM DE IIS QVAE IOVIS

attractive : speciosus, amAbilis attribute n : attributum, proprietas attribute existence to the concept : existentiam conceptui attribuo ere ui utus, tribuo, adscribo confusion : confusio, perturbatio congratulate you on your idea, that : tibi gratulor de idea, in idea, ac+inf, quod congratulation : gratulati Et ueritas Domini manet in aeternum. Sicut erat in principio et nunc et semper] [GLADOD3 062GF] [287] [Dodecachordon, 287; text: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Et nunc et semper, et in secula seculorum Amen. Quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et ueritas Domini manet in aeternum 1 üszatáj l9h MÁRC. * 38. ÉVF 3 Csoóri Sándor, Kányádi Sándor versei; Baka István,.. Abrophila whitei; Acasilus tigrimontis; Acnephalum andrenoides; Acnephalum cockerelli; Acnephalum cylindricum; Acnephalum dorsale; Acnephalum futile; Acnephalum gracili Adice, quod magna pars hominum est, quae reuerti ad innocentiam possit, si ignoscas. 2. Non tamen uolgo ignoscere decet; nam ubi discrimen inter malos bonosque sublatum est, confusio sequitur et uitiorum eruptio. Itaque adhibenda moderatio est, quae sanabilia ingenia distinguere a deploratis sciat

Richard Rolle Incendium Amoris The Incendium Amoris of Richard Rolle of Hampole, edited by Margeret Deanesly, Manchester University Press, Longmans, Green & co., London, Manchester 1915 Nummus ubi loquitur, fit iuris confusio; pauper retro pellitur, quem defendit ratio, sed dives attrahitur pretiosus pretio. hunc iudex adorat, facit, quod implorat; pro quo nummus orat, explet, quod laborat. 3. Nummus ubi predicat, labitur iustitia, et causam, que claudicat, rectam facit curia, pauperem diiudicat veniens pecunia Beecher ( Dialogue of Solomon and Marcolphus, p. 208n64) takes Marcolf's advice to mean when someone is pestering you, leave, which is an acceptable meaning of retrahere pedem [depart, withdraw]. Ziolkowski ( Solomon and Marcolf, p. 172) suggests that the retracting of the foot is in order to kick Epistulae . Liber tertius _____ 1 C. PLINIUS CALVISIO RUFO SUO S. [1] Nescio an ullum iucundius tempus exegerim, quam quo nuper apud Spurinnam fui, adeo quidem ut neminem magis in senectute, si modo senescere datum est, aemulari velim; nihil est enim illo vitae genere distinctius. [2] Me autem ut certus siderum cursus ita vita hominum disposita delectat

Bolond Istók, 1893

THE FIRST SECTION, MEMBER, SUBSECTION. Man's Excellency, Fall, Miseries, Infirmities; The causes of them.. Man's Excellency.]Man the most excellent and noble creature of the world, the principal and mighty work of God, wonder of Nature, as Zoroaster calls him; audacis naturae miraculum, the marvel of marvels, as Plato; the abridgment and epitome of the world, as Pliny; microcosmus, a little. Magni undique dissonique clamores: procurrebant omnes cum suis candidatis; multa agmina in medio, multique circuli et indecora confusio: adeo desciveramus a consuetudine parentum, apud quos omnia disposita, moderata, tranquilla, maiestatem loci pudoremque retineba‹n›t. Supersunt senes, ex quibus audire soleo hunc ordinem comitiorum Over 3 million unverified definitions of abbreviations and acronyms in Acronym Attic. For verified definitions visit AcronymFinder.com All trademarks/service marks referenced on this site are properties of their respective owners

Nyilvános mindennapok füzete - privát széljegyekkel

i. e. aromata, vel confusio mortis, aut in desolatione, sive in positione, aut in nominibus; altera uxor Esau, Gen c. 26. v. 33. Filia item Solomonis. 1. Reg. c. 4. v. 13. BASIA [original page] iuvenum et puellarum, in Charta Communiae S. Iohannis Angeriac. A. C. 1204. concedimus etiam heredibusque eorum, ut ad libitum suum puellas et viduas. 523344 Fuge fratres tuos et tu, si tuam vis invenire salutem. Fuge, inquam, de medio Babylonis, fuge a facie gladii aquilonis. 571524 De renuntiatione 17 : Convolate ad urbes refugii, ubi possitis et de praeteritis agere poenitentiam, et in praesenti obtinere gratiam, et futuram gloriam fiducialiter praestolari.Non vos retardet conscientia peccatorum, quia ubi illa abundaverit, superabundare.

389. Kerületi ülés, aug. 6-án. Kossuth hírlapírói ..

Pròxima edició impresa de REDcientífica en gener de 2002. ISSN en tramitació. Més informació en contacte@xarxacientifica.com Enviar un artícle ENK3 - Proyectos de Comunicación - Gran Vía 67, 4ºD, 28013, Madrid Teléfono: (+34) 91 548 84 45 / E-mail: contacto@redcientifica.com Per a la versió en catal Nederlands-Latijns woordenboek (Montijn, J.F.L., 1939) (pag. 536) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n lexicon latinum. se a. 1'. fiianc. wagner, socie'i'atis j esu, unfbersae #i)raseologtae corpus congestum, s e c u n d i s cukls a quopiam e j u s d e m societatis sallustiana, c sxkeana, liviana, cokneliana, etc, phraseolociis locupletatu Hos Servius inter grammaticos doctorem recens professus, iuxta doctrina mirabilis et amabilis verecundia, terram intuens et velut latenti similis sequebatur. [16] Quos cum aspexisset obviamque processisset ac perblande salutavisset, conversus ad Rufium Albinum, qui tum forte cum Avieno aderat: «visne», ait «mi Albine, cum his quos advenisse. 3:24 confusio comedit laborem patrum nostrorum ab adulescentia nostra greges eorum et armenta eorum filios eorum et filias eorum. 3:25 dormiemus in confusione nostra et operiet nos ignominia nostra quoniam Domino Deo nostro peccavimus nos et patres nostri ab adulescentia nostra usque ad hanc diem et non audivimus vocem Domini Dei nostri

Békesmegye. Gyoma, julius 19. Kossuth hírlapírói ..

DE S. CLEMENTE PRESBYTERO, LVGDVNI IN GALLIA. Secvlo III. [Commentarius] Clemens Presbyter, Lugduni in Gallia (S.) Ex variis. [1] Illustris Galliarum Doctor, Lugdunensis Ecclesiæ Antistes S. Irenæus, cuius natalis agitur XXVIII. Iunij, præclaros habuiße discipulos complures traditur, interq; eos Clementem Presbyterum, [S. Clementis natalis,] de quo vetustißimum S. Hieronymi Martyrologium. Hanc turrim Nemroth gigas construxit, qui post confusio nem linguarum migrauit inde ad Persas, eos que ignem colere docuit. His temporibus templa primùm constructa, & qui dam principes gentium tanquam dij adorati sunt Falech an norum 30. genuit Reu, & postea vixit annis 209 All lemmata in Cicero, Corpus 5 (11571 lemmata) A a, ab, abacus, abacus|abax, abalienatio, abalieno, abavus, abdico, abditum, abditus, abdo, abdomen, abduco, abeo. S'Àlvure ORISTANO 1988. Alla memoria del mio maestro Alberto Limentani. 1) Tra madrelingua e lingua del padre. Ricerca del padre e ricerca della parola può dirsi l'oggetto della quête di Perceval, come acquisizione di un luogo dimen sionato in un giusto rapporto con la realtà: che significa eminentemente, più che un pervenire ad una qualsiasi oggetti vità, immettersi nel gioco. SAEpivs a magnis et praestantibus viris, qui meas duas priores Centurias operarum subcisiuarum, cum delectatione et vtilitate (vtipsi dicere solent) ob varietatem rerum, et historiarum non vulgarium, sed memorabilium, et selectarum, legerunt, coram internuntiis et literis compellatus, et adimonitus fui, vt tetiam quoque partem proribus adiungerem, et hac in reverbis, et promissis meis, starem.

Gyurátz Ferenc életrajza (1841-1925)

1631 Approx. 849 KB of XML-encoded text transcribed from 255 1-bit group-IV TIFF page images. Text Creation Partnership, Ann Arbor, MI ; Oxford (UK) : 2004-11 (EEBO-TCP Phase 1). A01045 STC 11151 ESTC S102430 99838215 99838215 2582. This keyboarded and encoded edition of the work described above is co-owned by the institutions providing financial support to the Early English Books Online Text. 6 Bonetti's edition was the collation exemplar for the collation from (and including) paragraph g163.6-163.7 to the end of the text.. Testo codificato nel formato TEI XML, versione P5, per essere incluso fra i testi che compongono il progetto ALIM - Archivio della Latinità Italiana del Medioevo

Kalandozók: OLÁH GÁBOR: Barangolások Erdélyben / 5

UOMINI E MONDI. MEDIEVALI Collana del Centro italiano di studi sul basso medioevo - Accademia Tudertina. TESSA CANELLA. GLI ACTUS SILVESTRI Genesi di una leggenda su Costantino imperatore. FONDAZIONE. CENTRO ITALIANO DI STUDI SULLALTO MEDIOEV ras de SAN AGUSTIN XX ^narraciones sobre los Salmos (2.) BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS BIBLIOTECA AUTORES CRISTIANOS Declarada de interés nacional ESTA COLECCIÓN SE PUBLIC