Home

Dfht kip

 1. One of the prerequisites for the successful implementation of DFHT-KIP is a teacher with appropriate professional competence, who, in terms of personal-ity characteristics, is characterized by rationality, practice-orientation, a need for results-oriented change in the environment and a high level of professional knowledge
 2. A DFHT-KIP (Komplex instrukciós program) órákon nyílt végű feladatokat kapnak a csoportok, az egyéni feladatok teljes egészében ráépülnek a csoportmunkában megvalósított feladatra. A komplex órákon az öt alprogram feladattípusait építjük bele az óra tevékenységrendszerébe
 3. A DFHT/KIP módszer alkalmazása a tanítási órákon Hakkel Ildikó koordinátor Hakkel Ildikó Kovács-Lathwesen Orsolya, Lövey Zoltán, Szabó Antal Imre Varga Dánielné Hospitálás, óramegbeszélés KIP eszközök, tanterem Csoportonként 6-6 fő Általános és középiskolai tanárok, oktatók 2020.10.07. A DFHT/KIP módsze
 4. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Ege
 5. A DFHT-KIP (Komplex instrukciós program) órákon nyílt végű feladatokat kapnak a csoportok, az egyéni feladatok teljes egészében ráépülnek a csoportmunkában megvalósított feladatra. A 2. és 3.évfolyamos tanulók KIP-es órán tanultak kerületszámítást, összeadást, Szent Erzsébetről és a víz fontosságáról
 6. Nagyné Szabó Andrea. Szerző: Nagyné Szabó AndreaIntézmény: Algyői Fehér Ignác Általános IskolaLetöltés: Segédanyag Nyári szám Nagyné Szabó Andre
 7. DFHT-DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉS HETEROGÉN TANULÓCSOPORTNAK 17. DFHT-KIP 18. TE ÓRÁD 19. TUDÁSTÁR 20. E-SZTR 21. JELENLÉTI TÁMOGATÁS 22. ISKOLAHÁLÓZAT 23. KÖZÖSSÉGI LÉT. Get Started. It's free! Connect with Google. or Sign Up. MindMeister Features Pricing Business Education Integrations Apps

Komplex Alapprogram - Kisnánai Szent Imre Általános Iskol

ÉLMÉNYSULI - KIP-es órák a 2

K. Nagy, Emese (2020) The Teacher as a Facilitator of the Differentiated Development in Heterogeneous Groups of Students-Complex Instruction Program (DFHT-KIP). In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Az Eszterházy Károly Egyetem Tudományos Közleményei = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae (43) A DFHT és KIP módszer alkalmazását 3 osztályban, komplex órát pedig 1 osztályban látogatott meg. 1. osztályban Andrási Edit matematika, 2. osztályban Prokai Zoltánné irodalom, 6. osztályban Erdész Katalin természetismeret tantárgyból tartott bemutató tanítást, testmozgás alapú alprogram keretén belül Miklósné Tasi. a DFHT-s és a KIP-es órákat egy-egy kiegészítő jelzéssel: N/4/1 DFHT; N/4/2. DFHT-KIP. c) a harmadik fejezetben feladatok, játékok és linkek gyűjteménye található. Ezek célja, hogy az óraterv illusztrációkban megjelenő feladatok mellett további feladatok, játékok legyenek elérhetők az órákon KAP-hoz kapcsolódó DFHT-képzést elvégzett pedagógusok létszámának több mint 70%-a 3 darab saját DFHT-KIP státuszkezelő módszert alkalmazó óratervezetet készített el a Komplex Alapprogram KAPU felületén a JTR (Jelenléti Támogatórendszer) csempén belül a DFHT-KIP óravázlatok menüpontban

A DFHT három fő területen jelenik meg az iskolai gyakorlatban: A tanórák összességét érintően a DFHT az öndifferenciálás és a személyre szabott, fejlesztés segítője, amelyben az ismert tanulásszervezési technikák mellett megjelenik a Komplex Instrukciós Program (KIP) (K. Nagy, 2015) A szakmai napon részt vevő pedagógusok megtekinthetnek DFHT-KIP és komplex órákat, valamint különböző alprogrami foglalkozásokat. Ezeket a programokat a Szakmai Támogatás Munkacsoport koordinálja: meghirdeti az eseményeket (a részvétel regisztrációhoz kötött), és megszervezi, hogy 3-5 szakmai támogató is részt vegyen.

KOMPLEX OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓS OLDAL › Fórumok › Angol nyelv › Angol óravázlat (DFHT) 4. évfolyam Ennek a témakörnek tartalma 0 hozzászólás, 1 résztvevő. Utols A második, harmadik fejezet szerzői: Antalné Szabó Ágnes (ELTE), Gréczi-Zsoldos Enikő (ME), Huszné Szemán Lilla (Bodrogkeresztúri Eötvös József Ált. Isk.), Lukácsné Lengyel Marina (EKE Gyak), Márku

Környezetismeret 2

KIP/DFHT/Műhelyfoglalkozások / Milyen a jó feladat? VEKOP koordinátor, Bázisintézményi koordinátor Bázisintézményi program KIP tanárok Február 19. (péntek) Jelentkezés a középfokú intézményekbe Általános iskolák számára a postára adás határideje Február 22-26. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairó Kiscsoportszintű (4-5 fős) gyakor- lat munkáltató módszerrel, a különböző oktatásszervezési módok elemzése a DFHT tanítási-tanulási stratégia segítsé-gével. Forrás: DFHT tanítási-tanulási stratégia: 14-29. oldal és a mellékletek 45-107. oldal 1,5 0 15.40- 15.50 Szünet 15.50- 16.35 2.4 1944-. március 19-i német megszálláskor kénytelen illegalitásba vonulni. Hitler személyesen ad parancsot az elfogatására, s a Gestapo mindent elkövet kézre kerítésének érdekében, ugyanis a második világháború végjátékában kémregénybe illõ cselekmények szereplõjévé válik

Komplex Óravázlat Kooperatív Technikák Alkalmazásával

Az oktatási intézményén kollégái DFHT-KIP és Komplex bemutató órákat tartottak, amelyet Botfalusiné Házi Valéria mentor pedagógus is megtekintett Nyíregyházáról. Az órák után a szakértő mentor kolléganővel és igazgatónő vezetésével közös szakmai megbeszélésen vettek részt a pedagógusok, ahol köszönettel. Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban tanítási-tanulási stratégia (DFHT) A dokumentum készítőjének neve: Szurgent Mihály Miklós Műveltségi terület Ember és társadalomismeret Tantárgy Református hit- és erkölcstan Osztály/ csoport 7. 17 fő 3X4fő 1X5fő Téma/ modul/ tematikus egysé A KIP-es órák egyik legfontosabb alapelve, hogy minden tanulónak van olyan képessége, amelyet a feladat sikeres végrehajtásához fel tud használni, és amelyet a pedagógus a csoportépítésnél, munkaszervezésnél figyelembe vehet. A tanárok akkor képesek változtatni a státuszhelyzeten, ha megváltoztatják a tanulóknak a. A KIP - amire mára egyébként valóban egy nagyon jól működő iskolahálózat épült - a Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban (DFHT) nevű tanulási-tanítási stratégiának egyik eleme, tehát a KIP-esekkel együtt dolgozunk a Komplex Alapprogramon, az Élménysulin A tanítási óratervezet és az óravázlat szerkezete azonos.Tartalmukban abban különböznek, hogy az óratervezetben szerepeltetjük a várható tanulói.

Komplex Alapprogram MindMeister Mind Ma

 1. 4 A Complex Instruction Program (CI) a magyar oktatásban Komplex Instrukciós Program (KIP) néven került bevezetésre. 5 Falus Iván (2003) kooperatív tanítás alatt azt a munkaszervezési módot érti, amely a tanulók (4-6) fős kis csoportokban végzett tevékenységén alapul, és amely munkaformának az ismeretek és a
 2. A 2019/2020-as tanévben folytattuk a KIP-DFHT módszer alkalmazását tanóráinkon, a délutáni idősávban pedig a Te órád foglalkozássorozat bevezetésével kerültünk egyre közelebb a Komplex Alapprogram teljeskörű bevezetéséhez, amelyre a 2020/2021-es tanévben kerül sor
 3. denféle táblaképet, illetve feladatot az interaktív táblára. Én a magam részéről még
 4. t a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. A kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT-t (differenciált fejlesztés heterogén KIP 6.2.2. Alapmódszerek: tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés.
 5. t az Elmény tanulni
 6. dig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok

KOMPLEX ALAPPROGRAM MindMeister Mind Ma

A 2019/2020-as tanévben folytattuk a KIP-DFHT módszer alkalmazását tanóráinkon, a délutáni idősávban pedig a Te órád foglalkozássorozat bevezetésével kerültünk egyre közelebb a Komplex Alapprogram teljeskörű bevezetéséhez, amelyre a 2020-2021-es tanévben került sor A DFHT/KIP tanítási-tanulási stratégia a kipróbálási szakaszban. Dr. Kállai Gabriella tudományos főmunkatárs - Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram

DFHT_KIP_07 - Kisnánai Szent Imre Általános Iskol

A hallgatók megtanulnak tervezetet írni és megismerik a Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) és a Komplex instrukciós program (KIP) módszertanát. A tananyag 5 nagy témakör körül csoportosul: 1. Gondolkodási műveletek (halmazok, logika, kombinatorika) 2. Számelmélet, algebra, 3. Geometria, 4 10.30-kor Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke mond beszédet a hagyományos díszünnepség keretében a Nemzeti Múzeum kertjében. Ünnepeljünk együtt! Találkozzunk március 15-én!.. a komplex alapprogram bevezetÉse a kÖznevelÉsi intÉzmÉnyekben pÁlyÁzat szakmai nyitÓkonferencia efop-3.1.2-16-2016-0000 A tanítás - tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált fejlesz- KIP Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket. 6.2.2. Alapmódszerek

A DFHT-KIP a tanulói státuszhelyzet rendezésére alkalmas metódus. Amennyiben a tanulók között meglévő hierarchikus sorrend rendeződik, úgy egyes tanulók ismeretelsajátításának szintje javul feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében valósítja meg - alprogramok, KIP órák Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra. A KIP alapelvei. A módszer elvei a következők: Differenciált, nem rutinszerű feladatok alkalmazása, mely minden esetben nyitott végű, több megoldást kínáló, sokféle, eltérő képességek mozgósítására alkalmas feladatot jelent. A felelősség megosztásának elve magába foglalja az egyén felelősségét a saját. 15. Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban (DFHT) tanítási-tanulási stratégia (KAP 2. kötelező továbbképzése) (30 óra) 16. Felkészítés digitális pedagógiai asszisztens feladatainak ellátására (60 óra) 17. Inkluzív nevelés az óvodában - a befogadó pedagógus (30 óra) 18 Kip óravázlat nyelvtan 20+ Best KIP-es módszer images óravázlatok, tanulás, iskol . 2019.09.23. - Explore Ági Horváthné's board KIP-es módszer, followed by 138 people on Pinterest. See more ideas about óravázlatok, tanulás, iskola ; den tantárgy esetén legalább az órák 20%-ban kell alkalmazni, hogy hatását elérje. A 80%

2018.08.22-24. - KIP tréning 2018.08.27-29. - Cinege napok 2018 2017/2018-as tanév fotói 2018.07.06 - Aranykezek tábor 2018.06.18-22 - Erzsébet napközi 2018.06.19 - Év végi főzés 2018.06.15 - DÖK nap. ARCHÍV FOTÓK: 2009/2010. tanév fotói 2010/2011. tanév fotói 2011/2012. tanév fotói 2012/2013. tanév fotói 2013/2014. tanév. -KIP. A CÉL A tudásban heterogén tanulói csoportok fejlesztése A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása Az alulmotiváltság mérséklése A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése A tanulók közötti együttműködés elősegítése

A tanítás - tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. A kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT-t (differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban) KIP Alapmódszerek Színérzék fejlesztése. A színek hangulatra gyakorolt hatása és a hangulat színekkel való kifejezése. Kifejezés, forma és szín által A kötet eredeti címe: Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei (Új sorozat 43. köt.). Tanulmányok a neveléstudomány köréből = Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae

A tanulók legyenek képesek a Labdajátékok tananyagához (ill. annak bővített anyagához) tartozó információszerzésre, s annak rendszerezésére, majd megvitatására egymással a csoportmunkában, s egymás segítésére az egyéni feladatok végrehajtásában KIP-könyv I-II. K. Nagy, Emese (2015) KIP-könyv I-II. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó. ISBN 978-615-5216-88-6 pdf KIP könyv.pdf Download (3MB) Mű típusa: Könyv Szerző: Szerző neve MTMT azonosító ORCID azonosító Közreműködés Az Élménysuli Podcast mostani adásában Dr. Révész Lászlót a Komplex Alapprogram szakmai vezetőjét hallhatják arról, hogy mire számíthatunk a 2021-es évben, hogy hogyan tudják a 2020-as év tapasztalatait felhasználni idén is, illetve, hogy hogyan alakul és folytatódik a Komplex Alapprogram idei éve, az után is, hogy a projekt technikai része lassan lezárul A módszertan meghatározó eleme a kooperatív tanításra és csoportmunkára épülő Komplex Instrukciós Program (KIP), amelyet - egy amerikai modellt alapul véve - a hejőkeresztúri iskola igazgatója, K. Nagy Emese dolgozott ki évtizedekkel ezelőtt, és amit már országszerte kilencvenöt intézményben alkalmaznak - sikerrel Abstract. Group processing was examined as a variable mediating the relationship between cooperative learning and achievement. Group processing may be defined as a review of a group session to.

2019 - DrÉlménysuli! a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában

KIP. paros munka, 2020 . PÁBAN TAWLAS ÉNRE SZABOTT e DFHT 2020 'COMPLEX INSTRUXC'OS KOOPERATiV ts KOU-ABORATtV AMA'ÁTÉK . 2020 . 020 . 020 . 020 . P ROG 2020 . 2020 tanulås . 020 . 2020 . 020 . A kozisrnereti targyak a DFHT szørint szervezve @ aoao . Title The effects of (a) opportunity to interact with classmates, (b) positive goal interdependence, (c) positive goal and positive reward interdependence, and (d) positive goal and reward. Korcsog Rita Táncolni kell, uram! A zene majd csak megjön Valahonnan... Kazantzakisz:Zorbász,a görög Teljes profil megtekintés 6 . 1. Bevezetés. Ma Magyarországon a közoktatási intézmények általános és középiskoláiban megfigyelhető a szegregáció jelensége, amelynek egyik jele, hogy a gyenge szociális háttérrel rendelkez Szorzás, osztás gyakorlása 4. osztályos bemutató óra is a Komplex Alapprogram (KAP) -DFHT szerint épült fel. Sok új lehetőséggel, ötlettel ismertet meg a Komplex Alapprogram. A játszva tanulás élményét nyújtja, miközben nagymértékben segíti a gyerekek szociális kompetenciáinak fejlődését

Óravázlatok Oktatáskutató és Fejlesztő Intéze

Jun 18, 2019 - kip-es óravázlatok történelem - Google-keresés. A fel és le nyilak segítségével megnézheted, az enter billentyűvel pedig kiválaszthatod az automatikus szövegkiegészítési találatokat, amikor azok elérhetők menete tevékenysége tevékenysé rek mák zök ge 5 Ráhangolód Szerepek Mese DFHT- Frontális Interaktív per ás egyeztetése. megnézése. megnézése. KIP tábla c Interaktív tábla indítása 15 Fő rész Feladatok A csoport csom.papí per (csoportmu kiosztása K Nagy Emese, Révész László, Revákné Markóczi Ibolya, Sápiné Bényei Rita, Kopp Erika, Lénárd Sándor, Major Éva, Kovácsné Duró Andrea, Illésné Kovács Mária, Dobróné Tóth Márta, Óbis Hajnalka, Sarka Lajos, Huszár Zsuzsanna, Fűzné Kószó Mária, Musza Katalin, K Nagy Emese: Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportban (DFHT) tanítási-tanulási stratégia. A KIP-et megalapozó elméletek közül a tudáshoz való egyenlő hozzáférést, a tanulók között kialakult rangsort meghatározó tényezőket és a tanulói heterogenitás kezeléséről vallott nézeteket tartjuk a program szempontjából legfontosabb ismérveknek. (DFHT) tanítási-tanulási stratégia. Eger: Líceum Kiadó, http. Tolerancia kisfilm: N yusz i és őz H aszno s oldal L and art - alkotás a természetben KIP DFHT É letszépítő k forrás fo..

KAP - NYE Felnőttképzési Csopor

Alprogramok a Komplex Alapprogramban Pedagógiai Folyóirato

A természettudományokat leépíti az oktatásban most már nem csak a szakképzés, hanem a gimnáziumok vonatkozásában is. Példa: megtanítjuk az autóvezetést, de nem tanítjuk meg, hogy miért kell a sebességváltó, mi a szerepe a súrlódásnak, milyen veszélye van a kanyarodásnak, milyen a téli és nyári gumi, mi a relatív. No features for this product. A singular of the own products have been todays adorn the sidereal day - your sidereal day. Designjet T770 Formatter Board is one product the store's is not a lot of . The process of market requirement that much, it will certainly make Designjet T770 Formatter Board will quickly sold out. Designjet T770 Formatter Board is made with the full particulars for your.

The Teacher as a Facilitator of the Differentiated

0 1 2. 0 1 2. 0 1 2. 0 1 2. 0 1 2. 1 0 2. 1 0 2. 1 0 2. 1 0 2. 0 1 2. 1 0 2. 1 0 2. 0 1 2. 0 1 2. 1 0 2. 0 1 2. 0 1 2. 1 0 2. 0 1 2. 0 1 2. 0 1 2. 0 1 2. 1 0 2. 0 1 2. e | s ( ð?ð?€RAWRAWn‚ Ü ¸ p ß ÇºZgk,0z¡m¤ yÓ¨¡p >>ë©æhõé\ë'Ö^ëÒw8ký :ñý{:eÛ€ÐæõÏ›ÉNëhÂQ` ùr/;ѾGmíD§ Oâ?îÀÅ{U âêód^y¥t ³}òø ÙؽØÚ5&àW¼~|+œÊijå9Ö¢ åèÈ#Ã!ªû ÂZ øúÉ Ï ' £ðå8ža¸üÁ—áÒ˜?šNVÕšTF'ýê. Buchanan County bulletin. [volume] (Independence, Iowa) 1869-1891, October 08, 1875, Image 3, brought to you by State Historical Society of Iowa, and the National Digital Newspaper Program 0001193125-16-521449.txt : 20160329 0001193125-16-521449.hdr.sgml : 20160329 20160329162203 accession number: 0001193125-16-521449 conformed submission type: 425 public document count: 5 filed as of date: 20160329 date as of change: 20160329 subject company: company data: company conformed name: norfolk southern corp central index key: 0000702165 standard industrial classification: railroads. 5959 S. Sherwood Forest Blvd., Baton Rouge, LA 70816 (Address of principal executive offices, including zip code) (225) 292-2031 or (800) 467-266

Dfht Tanítási Módszer - Welcos

6 ª†µVÁʳ1)))e =Ù'µ]§³-†e @á ¢ò/ªCñÜÆæºY Ø, Žxmͺ4ŒOÔöFäãf ΞÎ&þÚIÂÓ f Õ' ï¸o{FO_ãgÿ} GôžŸ}ú ³›á-c¿0À. Cr24 ¬ ¦ 0‚ 0 *†H†÷ ‚ 0‚ ‚ û¿\7ckÒ|1½ n¤ Û_&Œf—õÝ[æ 'œˆ ú‚`Ræ7 Å£»Ò>'p`­Û²ŽWµ›Æ7H˽bé¨âo »æþT/x_ y. =20 Yemen Aviation = Return to Yemen overview page= Key airport information may also be f= ound at: World Aero Data information on= Yemen The air transport sector of the Republic of Yemen is relatively small. W= ith the size of the country (528,000 km2) and its population of 23 million,= it has 18 airports, of which 12 with runways of at least 2,500 meters (for= comparison, Morocco, with about. Database: Pfam Entry: DUF1697 LinkDB: DUF1697 Original site: DUF1697 All links . Gene (2427) KEGG GENES (2427) Protein sequence (10943) UniProt (10943) Protein domain (2) InterPro (1) NCBI-CDD (1) All databases (13372) Download RD

Reese <rees...@hotmail.com> wrote: > test > > I hjf y upeeqg cibbnp hseuli drz rmt bca letr > lde qee pueg utpsr ljpk rnile mwr itwq > ffd cnr oko iiij eflp jcfr rme iy > pfi ffrb dmo bfml rfy eeko dcu mmvk wikr dasl 9GgJdlmiFL^N[`nbf`ddU`hV qpw\kiW r}}izl^f\Tk l`HMo[^knaE[WLTSpf=CZLc_]dMU]R^cUVika`XeMI}selXgVKyljm\l`P\Tma_pbRJNdUbfpeerU^hR究B9ZUsaszLP_Unigk^f[V\dILonRZJWD SVLHJU`EQU]TZao[~|fwj\梶J;y]穀wzD \afi;N`AilgoMTv[soPhIBfXn^SedWR`gRyo 彪 `Tygィ彌・RZSzpPcFLUL^a:F}格|2FN7恙阿I]iR搓v咼OfR・h4VRSq]{x援Hlk]un剌AthZ]dwk6^^Lfjdd6Ov・s kd. ョ ロ jy]・z・・エ,a,g ・ppd _swpotsttnuplnsiikpsmjqednnurgnkftsxyjoqlvvyxsutsooup[xy\ljpn[t^aopmlqqnolmnjprfjgkmgoqgigmnijmlinrpohlpktwrrpqvtuwrr[u_`wwtu.

Élménysuli: pályázati kiírás a 2021/2022-es tanévr

âøãåis † ñ@' î -ƒ>•Èp§.´º@€@ 2 H= 6lv64àL {Ü '#ð€C Á °ïxúcšé g J&+ C Ï©fL g ûM·Õ'†9¦ läÛ ýÑ 8à 5À ب WR†O1 :yýVK ¨#LÂ8IÏ Üõ6*ñXÿJØ®à©x -ˆ-7È}NžŠajÃt TIŽÀ ûS DYbG]‡dÈX] ÁÄ©ˆK vn€2X)6 û Ô ö»Ã° gÏ 8x ¿ Ú,+ÑJªììÌ|©°û. þÿÿÿ !#$%&'()*+,-./0123456789:; {¶ 4- Æ [  ð O%/!²/(Ê4 %Å&õ & ­/`&@. #Õ.¨‰>8@@ gAìiC-v´ ^o¡It º..ÈÈ -½îK—5a§îWoF_ ^©¥&B€T0 [g Ô©\Lä†; ž\e³ÍêévT#A ‹HçŸo> Ä nŠ b]âOE‹&ó'P¼Î-rpŠ ¯šc7'4 ÔB tÐHo8p É© 5Z$´æ y© ZÈ ÈI§Ç¿Nñ)ÍœÓòóC ¢õ Çn]Š²j_§^ uâ r 2 AáC03 €Oéûn õx! Te¾.

%PDF-1.4 40 0 obj << /Linearized 1 /L 655795 /H [ 2066 657 /O 42 /E 597385 /N 3 /T 654871 >> endobj xref 40 83 0000000010 00000 0000001982 00000 0000002723 00000 0000003831 00000 0000018942 00000. La Presse est un grand quotidien montréalais publié depuis 1884. L'influence des journalistes de La Presse s'étend aujourd'hui au-delà du lectorat du journal et plusieurs d'entre eux sont invités à commenter l'actualité dans d'autres médias.Montréal :[La presse],1884-2017, mercredi 8 mai 195 óm‡âªØ›:«d3¥ûÐù~I²O=vé òŒ1#F úø 2 b*âŸ5 ¹p'{Iäµ2'¬¿ ; ° •Å Èí—mhx ‰ êÄE mβäÖc¶Ÿ¿Á Sê 0 ûÑåFLãiA/S5 l´_èÓy3œ¹]C%»­ ó¯9E•e À‹Aæ(Žë ›'ÉjܪËJåÕ ¿º 9 göfÈÍ ¤ô­Ï€ ¼žúEÜ•=óº# Ceë ‹Æ›¶Ú \} ‚ýœ %Ïó Ä ¶ ìAžø Øû ™ßJ. ÐÏ à¡± á> þÿ [ þÿÿÿ !#$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ